T. Rowe Price: Outlook voor aandelen, obligaties en asset allocatie in 2024

T. Rowe Price: Outlook voor aandelen, obligaties en asset allocatie in 2024

Asset Allocatie Obligaties Aandelen Vooruitzichten
Outlook vooruitzicht (16) kompas navigeren.jpg

Het jaar 2024 wordt voor beleggers een spannend jaar, waarbij oude spelregels niet meer werken. Wat doet de economische groei, inflatie en hoe reageren aandelen- en obligatiemarkten hierop?

Beleggers zullen zich moeten opmaken voor een structureel nieuwe beleggingswerkelijkheid waarin een lage economische groei en een hoog rente- en inflatieniveau de toon zetten. Experts van de Amerikaanse vermogensbeheerder T. Rowe Price zetten hun belangrijkste conclusies voor 2024 op rij.

Aandelen wereldwijd in 2024

Peter Bates, Portefeuillebeheerder, Global Select Equity Strategy:

 • Voor de covid-pandemie zaten we in een regime van efficiënte wereldhandel, goedkope overvloedige energie en overmatige arbeid, ondersteund door lage inflatie en lage rentetarieven. We zien nu de ontwikkeling van een nieuw regime: deglobalisering, piekende energieproductiviteit en een krappe arbeidsmarkt, wat waarschijnlijk zal leiden tot langdurig hoge inflatie en rentetarieven.
 • Aandelen zijn nog steeds de beste beleggingen op de lange termijn, maar de spelregels die de afgelopen 10 jaar hebben gewerkt, werken niet voor de volgende 10 jaar. In een meer onzekere omgeving zullen waarderingen nog belangrijker worden.
 • Een verstandige beleggingsaanpak om overrendementen te genereren in dat nieuwe regime is onder meer het balanceren van groei en waarde-posities, investeren in consistente groeithema's en het maken van een verstandige afweging van recessie- en macrorisico’s.
 • Goede beleggingskansen in een onzekere wereld: kunstmatige intelligentie (het ecosysteem van halfgeleiders en AI-infrastructuur), gezondheidszorginnovatie (obesitasmedicijnen en bioprocessing) en residentiële en commerciële bouw.

Obligaties wereldwijd in 2024

Steve Boothe, Portfolio Manager, Head of Global Investment-Grade Debt:

 • Obligatiemarkten bevinden zich in een fragiel evenwicht. High yield oligaties van kwalitatief betere bedrijven zijn aantrekkelijk, maar de economische groei zal uiteindelijk bezwijken aan de renteverhogingscyclus van de Fed, dus een milde recessie is nog steeds mogelijk.
 • Het is wel een goed moment om een obligatiebelegger te zijn. We hebben "peak in everything" bereikt, aangezien alle factoren (budgettair beleid, liquiditeit, groei van China, huisvesting, krediet en werkgelegenheid) die hebben bijgedragen aan de veerkracht van de wereldeconomie nu tekenen van zwakte vertonen.
 • Liquiditeit blijft een zorg: de geldmarkten hebben het enorme aanbod van Amerikaanse Treasuries in 2023 geabsorbeerd, maar het aanbod zal ook in 2024 hoog blijven als gevolg van het Amerikaanse begrotingstekort.
 • Huishoudens zijn flink onderbelegd in obligaties in vergelijking met langetermijnpatronen en de spaartegoeden van huishoudens bevinden zich bijna op recordhoogtes. De ongekende verkoopgolf in obligaties in 2022 heeft een koopkans gecreëerd voor beleggers. Obligaties met korte en middellange looptijden van kwaliteitsbedrijven bieden beleggers income en opwaarts koerspotentieel.

Asset allocatie in 2024

Tim Murray, Capital Markets Strategist, Multi-Asset Division:

 • Het wereldwijde beleggingsklimaat kenmerkt zich door grote onzekerheid, onder meer over inflatie- en recessierisico's. Correlaties tussen aandelen en obligaties verschuiven voortdurend. Beleggers zouden hoge risico’s in hun portefeuilles moeten afdekken.
 • The Magnificent Seven (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, NVIDIA en Tesla) hebben inmiddels dermate vertekende waarderingsmaatstaven dat ze effectief een aparte beleggingscategorie zijn geworden.
Gezien deze trends is de tactische positionering van de multi-asset-portefeuilles van T. Rowe Price momenteel afgestemd op vier thema's:
 • 1. Onzekerheid over recessie: portefeuilles zijn overwogen in cash, ten behoeve van liquiditeit en flexibiliteit.
 • 2. Aantrekkelijke yields: overwogen in high yield-, variabele rente-, en opkomende markentobligaties.
 • 3. Inflatiebeheersing: overwogen in reële activa als bescherming tegen hardnekkige inflatie; grondstoffen en vastgoed zijn aantrekkelijk gewaardeerd. 
 • 4. Selectieve kansen: overwogen in small caps, uitgaande van stabiliserende winstprognoses en aantrekkelijke waarderingen.