ESG Support: Aan de slag met de CSRD

ESG Support: Aan de slag met de CSRD

Wet- en regelgeving ESG
Wet regelgeving (01)

Door Bas Knol, oprichter van ESG Support

De afgelopen maanden zijn verschillende handvatten en hulpmiddelen gepubliceerd om aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te voldoen. In dit artikel zijn de belangrijkste op een rijtje gezet.

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ontwikkeld. De ESRS zijn rapportagestandaarden voor de CSRD. De ESRS zijn op 31 juli 2023 door de Europese Commissie goedgekeurd.

Educatieve video’s over de eerste set concept-ESRS

  • EFRAG heeft 12 educatieve video’s gemaakt over alle concept-ESRS. De presentatie die in iedere video wordt toegelicht kan op dezelfde pagina worden gedownload.

Samenvatting van alle (12) ESRS standaarden

In totaal zijn er 12 standaarden waarvan 2 algemene (deze zijn verplicht), 5 voor het milieu, 4 voor sociale aspecten en 1 voor governance aspecten. Afhankelijk van of een thema materieel is, moet hierover worden gerapporteerd.

  • BDO heeft van iedere standaard onder meer definities, rapportagevereisten, vrijwillige en op basis van een materialiteitsanalyse verplichte datapunten/beleid, maatstaven en doelstellingen samengevat. De lijst met definities en afkortingen op pagina 5 is heel handig. Klik hier voor de samenvatting van BDO.

Stappenplan

Verschillende organisaties hebben een stappenplan gepubliceerd om CSRD-compliant te worden. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Handleiding voor het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse

Het dubbele materialiteitsprincipe ligt aan de basis van de CSRD. Volgens dit principe worden belangrijke thema’s en onderwerpen aan twee kanten belicht: enerzijds de financiële ESG-risico’s en kansen die van buitenaf op de organisatie afkomen (outside-in), en anderzijds de positieve of negatieve impact van de organisatie zelf op de samenleving en milieu (inside-out).

Handleiding voor het uitvoeren van een waardeketenanalyse

Bij het bepalen van materiële thema’s moeten volgens de CSRD belanghebbenden in de waardeketen van een onderneming worden betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld klanten, leveranciers, medewerkers, financiers en de maatschappij. Zij helpen scherp te krijgen welke ESG thema’s belangrijk zijn voor een onderneming en vanuit welk ambitieniveau deze thema’s worden aangepakt.

Overzicht van ESG-datapunten: hulpmiddel voor gap-analyse

  • EFRAG heeft een Excel-overzicht van alle ESRS datapunten gepubliceerd met een toelichting daarop in een handleiding. Het overzicht geeft voor iedere standaard aan welke datapunten vrijwillig of verplicht zijn, wat het datatype is (bijvoorbeeld een verhaal, percentage of bedrag) en wat de relatie is met andere duurzaamheidswetgeving (SFDR, Pillar 3).

Terwijl ondernemingen vooral bezig zijn met kwantitatieve datapunten zoals de CO2 uitstoot of het energieverbruik, worden kwalitatieve indicatoren zoals het hebben van een mensenrechtenbeleid vaak onderschat. Maar liefst 70% van de indicatoren is kwalitatief.

Dit overzicht kan een hulpmiddel zijn voor het uitvoeren van een gap-analyse door het overzicht uit te breiden met informatie over welke datapunten materieel zijn, welke datapunten wel of niet beschikbaar zijn, wat de bron is en wat gedaan moet worden om gaten te vullen (wanneer, door wie en met welke prioriteit).

Overzicht van op 31 juli 2023 goedgekeurde handelingen

Handige links