Achmea IM: Kwartaalupdate LDI Staatsobligaties Q3 2023

Achmea IM: Kwartaalupdate LDI Staatsobligaties Q3 2023

Obligaties Vooruitzichten
Outlook vooruitzicht (02)

De afgelopen twee jaar zijn de schuldquotes van de landen in de Eurozone gedaald als gevolg van de sterke economische groei na corona en vooral door de hoge inflatie. Dit ondanks de enorme steunmaatregelen die de overheden hebben doorgevoerd en deels nog steeds doorvoeren. Kortom de schulden stegen wel, maar de nominale groei steeg nog sneller.

Inmiddels is de economie in 2023 flink afgezwakt en ligt de groei nu rond de 0%. Inflatie is de afgelopen maanden gedaald en zal vooral in het vierde kwartaal een verdere daling laten zien. Ondertussen kampen de meeste landen nog steeds met een overheidstekort van ruim boven de 3% en is de rente inmiddels flink opgelopen. Schuldquotes kunnen de komende jaren daarom juist weer gaan stijgen. Is er kans op een nieuwe schuldencrisis in Europa?

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste verwachtingen uit de Kwartaalupdate LDI Staatsobligaties Q3 2023 van Achmea Investment Management:

Marktbeeld

  • Oplopende rentes op obligatiemarkten
  • Economische groei in de Eurozone komt tot stilstand
  • Inflatie dalend
  • Landenspreads lopen uit
  • Fed verhoogt de rente naar 5,5%

Vooruitzichten

  • Economisch groei de komende periode rond de 0%
  • Inflatiedaling zet door, wat doen de energieprijzen?
  • Overheidsfinanciën van met name minder kredietwaardige landen komen onder druk te staan