T. Rowe Price: Opkomende markten kunnen rente verlagen nu inflatie is teruggedrongen

T. Rowe Price: Opkomende markten kunnen rente verlagen nu inflatie is teruggedrongen

Opkomende markten Vooruitzichten
Emerging Markets (01) EM Opkomende landen

Chris Kushlis, Chief of China and Emerging Markets Macro Strategy bij T. Rowe Price, bespreekt in zijn EM Macro Monitor de laatste macro-economische ontwikkelingen in de opkomende markten (EM) en deelt zijn verwachtingen voor de tweede jaarhelft.

Volgens Kushlis bevinden verschillende EM-landen gebied zich in de positie om binnenkort een renteverlagingscyclus te starten – waarmee ze een voorsprong nemen op de ontwikkelde markten – wat een bemoedigend teken is dat de opkomende markten als beleggingscategorie volwassen worden.

Monetair beleid: kentering in rentecyclus 

Nu er substantiële vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van de inflatie, staan de centrale banken van EM-landen op het punt te beginnen met versoepelen, waarbij zij de leiding nemen in de omslag in de rentecyclus. Niet alleen begonnen ze de rente te verhogen vóór de ontwikkelde markten, maar ze gingen ook verder omhoog. Dit creëert een buffer voor opkomende markten om te beginnen met bezuinigen, ook al is het onwaarschijnlijk dat de meeste ontwikkelde markten zich binnenkort in die positie zullen bevinden.

Er bestaat echter onzekerheid over hoe ver de centrale banken in deze cyclus kunnen gaan. Het is mogelijk dat de rentetarieven niet terugkeren naar het niveau van vóór de renteverhogingscyclus, omdat de omstandigheden anders zijn. De centrale banken moeten bij hun bezuinigingen ook rekening houden met de stabiliteit van de munt. De aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar en de stijgende rente in de VS vormen potentiële tegenwind, vooral voor landen met een lage rente die niet over voldoende draagvlak beschikken.

Chili is al gestart met versoepelen en Kushlis verwacht dat andere Latijns-Amerikaanse landen zich de komende maanden zullen aansluiten. In Midden- en Oost-Europa is Hongarije begonnen met versoepeling, en Tsjechië zal dit voorbeeld naar verwachting binnenkort volgen. Tegen de trend in is de regio Azië, waar waarschijnlijk pas in 2024 in de rente zal worden gesneden. De inflatieproblemen waren daar over het algemeen niet zo groot, zodat de centrale banken ook niet zo veel hoefden te verhogen.

China's groeivertraging – vastgoedsector weegt door 

De Chinese economie vertraagt, en in een sneller tempo dan verwacht. Een golf van negatieve ontwikkelingen rond de vastgoed- en trustsector zal waarschijnlijk het vertrouwen in de op een na grootste economie ter wereld ondermijnen en mogelijk tot verdere zwakte leiden. De neerwaartse risico's nemen toe en dreigen een negatieve feedbackloop te creëren te midden van het zwakke vertrouwen en de uitdagingen in de productiesector en de arbeidsmarkten.

Om de economie te ondersteunen is de People's Bank of China begonnen met het versoepelen van het monetair beleid, een trend die naar verwachting de komende weken en maanden zal aanhouden. Maar nu de vraag naar kredieten laag is, kan het monetaire transitiemechanisme zwak zijn. Het valt dus nog te bezien hoe effectief de versoepelingsmaatregelen zullen zijn.

Op het begrotingsfront was de reactie van de autoriteiten stapsgewijs. Als deze aanpak zich voortzet, zal het enige tijd duren voordat het vertrouwen van huishoudens en bedrijven nieuw leven wordt ingeblazen. Tot nu toe lijkt er sprake te zijn van een afkeer van de grootschalige stimuleringsmaatregelen die de autoriteiten in het verleden hebben geïmplementeerd vanwege het risico van hogere schuldquotes. In plaats daarvan lijken ze erop gebrand de economie structureel te heroriënteren en op een duurzamer langetermijnpad te zetten, zelfs als dit op de korte termijn enige groei kost.

Als de problemen zich blijven verdiepen, zal de vastberadenheid van de Chinese autoriteiten waarschijnlijk op de proef worden gesteld. Kushlis denkt dat de autoriteiten zich uiteindelijk zullen willen hoeden voor het risico dat negatieve feedbackloops uitmonden in een grotere financiële crisis of de economie in een recessie meeslepen. Het begrotingsbeleid zal waarschijnlijk de belangrijkste hefboom moeten zijn om deze risico's te beheersen.

Economische groei: tot nu toe veerkrachtig 

De groei van de opkomende markten vertoont tot nu toe veerkracht, ondanks een opmerkelijke vertraging van de wereldwijde productiecyclus en de Chinese economie. Net als de ontwikkelde markten heeft de niet-productieve kant van de opkomende economieën beter stand gehouden, terwijl de vertraging in China zich nog moet vertalen in een diepere daling van de grondstoffenprijzen. Dit is bemoedigend voor de opkomende landen, maar het is belangrijk op te merken dat de kwaliteit van de groei wisselend is en dat er sprake is van enige geografische spreiding.

Over het algemeen is de dienstensector net als in de ontwikkelde markten veerkrachtig gebleven. Dit duidt op een rotatie in de opkomende markten van goederenconsumptie naar diensten. Importreductie speelt ook een rol, wat het totale bruto binnenlands product kan helpen stimuleren, maar dit is doorgaans geen teken dat de groei duurzaam is. Bovendien lijkt een voorraadcorrectie groeiondersteunend te zijn geweest voor de opkomende markten, maar net als bij importreductie is het onwaarschijnlijk dat de impact ervan langdurig zal zijn.

Of de groeiveerkracht van de opkomende markten in de toekomst aanhoudt, zal waarschijnlijk van drie factoren afhangen. Ten eerste: of de grondstoffenprijzen stabiel blijven in het licht van een verzwakkende industriële cyclus. Ten tweede, hoe de spanning tussen de vertraging van de productie en de veerkracht van de diensten- en arbeidsmarkt zich breder afspeelt. Ten derde: of China genoeg kan doen om zijn economie stabiel te houden en niet een regelrechte rem te vormen op de groei van de opkomende landen.

Inflatie – Waakzaam op voedselprijzen 

De inflatie is snel gedaald in de opkomende markten na de structurele schokken van de pandemie en de Russische invasie in Oekraïne. De voedselprijzen dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden vanwege de opwaartse risico's van El Niño en de beëindiging van de graanovereenkomst tussen Rusland en Oekraïne. Toch verwacht Kushlis niet dat de impact bescheiden zal zijn vergeleken met de prijsschok die vorig jaar werd veroorzaakt, toen de oorlog voor uitbrak.

Het weerfenomeen El Niño, dat elke paar jaar voorkomt en gevolgen heeft voor de weersomstandigheden wereldwijd, is terug. Bepaalde Aziatische en Andeslanden in Latijns-Amerika zijn waarschijnlijk het meest blootgesteld, maar op verschillende manieren. Colombia zou bijvoorbeeld te maken kunnen krijgen met meer droogte, terwijl Ecuador en Peru te maken kampen met zware regenval. Zelfs binnen landen zelf kan het effect variëren; In sommige regio's van Brazilië is er sprake van een regentekort, terwijl in andere regio's meer dan normale regenval en sterkere oogsten optreden. Het risico is dat het extremere weer een ontwrichting van de landbouw veroorzaakt, met gevolgen voor de voedselprijzen en de inflatie.

Over het geheel genomen meent Kushlis dat de opwaartse risico's wijzen op een keerpunt in de trend van de desinflatie in de voedselsector richting een meer neutrale/tweezijdige periode. Dit zou op zijn beurt het tempo van de renteverlagingen kunnen vertragen als de risico's zouden uitmonden in opwaartse inflatieverrassingen, hoewel dit niet het basisscenario van T. Rowe Price is.

Gegeven het feit dat de opkomende markten een periode van krap monetair beleid achter zich laten en de groei in een aantal landen rond of iets onder de trend ligt, zouden de risico's van tweede-ronde-effecten op de inflatie als gevolg van schokken in de voedselprijzen beperkt moeten blijven.