Stephan Langen: Waarom wachten op nog meer groene regels?

Stephan Langen: Waarom wachten op nog meer groene regels?

Duurzaam beleggen Impact beleggen Wet- en regelgeving
Stephan Langen (foto archief ASN Impact Investors)

Door Stephan Langen, Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Impact Investors

De Natuurherstelwet lijkt goed nieuws voor beleggers die willen inzetten op rendement uit biodiversiteit. Maar investeerders moeten dergelijke regels eigenlijk niet afwachten en handelen vanuit hun eigen initiatief. Want Brussel lost de uitdagende duurzame dilemma’s niet voor je op.

De Europese Natuurherstelwet heeft het gehaald. Althans, het Europees Parlement heeft het stevig afgezwakte wetsvoorstel met een kleine meerderheid aangenomen en de regeringsleiders van alle lidstaten onderhandelen straks over de definitieve versie.

In oktober weten we wat daar definitief uitkomt, maar dat het een compromis blijft, is wel duidelijk.

Natuur krijgt meer rechten

Het is dus nog te vroeg om te bepalen wat de natuurwet oplevert voor het herstel van de biodiversiteit in Europa. Toch is het een historische stap: de natuur krijgt meer rechten. En aan investeerders zoals wij biedt de Natuurherstelwet straks kansen. Niet alleen overheden worden immers tot actie gemaand, ook private partijen zullen de schouders moeten zetten onder oplossingen die een rijkere biodiversiteit verenigen met gezonde businesmodellen.

Waarom wachten op regels?

Het is goed dat Brussel extra maatregelen neemt om de duurzame transitie min of meer af te dwingen. Maar juist dat houdt me persoonlijk bezig: waarom wachten bedrijven, overheden, investeerders en wijzelf als consumenten altijd op regels voordat we bewegen?

Het is een kwestie van handelingsperspectief. Als beleggers maken we dagelijks talloze keuzes met vele consequenties. Voor de biodiversiteit, voor het klimaat en voor mensen. Als we die keuzes louter laten afhangen van beschikbare wet- en regelgeving, is dat wel een erg smalle basis. Daarin worden gevestigde, soms tegenstrijdige belangen meegenomen. Dat houdt de boel op: er zijn nu al veel mogelijkheden om te investeren in bedrijven en projecten die de natuur versterken.

Stewardship biedt handelingsperspectief

Wat dat betreft biedt stewardship een beter handelingsperspectief dan een Brusselse wet: de zorg en aandacht voor - in dit geval - de natuur als ‘stakeholder’, die wij immers ook maar in beheer hebben. Stewardship dwingt je verantwoordelijkheid te nemen voor alle consequenties van jouw investeringsbeslissingen. Het levert je ook een ruimere blik op dan een kader van door een overheid opgestelde regels.

Welk handelingsperspectief bieden we agrariërs als ze moeten stoppen met hun bedrijf vanwege de stikstofuitstoot? Regeneratieve landbouw is een groot deel van de oplossing: het is de hoogste tijd om daar meer in te investeren.

Of neem uitstootvrije mobiliteit, ook een ogenschijnlijke no-brainer die al Europees is voorgeschreven. Volop inzetten op EV’s heeft consequenties voor zowel mensenlevens als de natuur: we zullen massa’s lithium en zeldzame aardmetalen moeten delven om de elektrische ambities te verwezenlijken.

Dilemma’s voor beleggers

Het zijn lastige dilemma’s waarover je je goed moet laten informeren als belegger om de juiste keuzes te kunnen maken. Maar dat is geen reden om op je handen te blijven zitten tot die ecologische wonderbatterij er is. Investeer nu al in de innovaties die onze negatieve impact aanzienlijk kunnen verlagen en de positieve impact kunnen vergroten, zou ik zeggen. Door een heleboel mensen wordt wereldwijd namelijk al keihard gewerkt aan slimme oplossingen die de benodigde transities niet alleen mogelijk maken, maar ook kunnen versnellen.

Voor ons als beleggers biedt een analogie met die beroemde frase van John F. Kennedy misschien het beste handelingsperspectief als je die combineert met stewardship: vraag je niet af hoeveel rendement duurzaamheid mag kosten, maar vraag je af hoeveel duurzaamheid oplevert voor je rendement, de natuur en de mensheid.

Stephan Langen is Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.