MFS: Potentieel sterke performance voor EMD local currency

MFS: Potentieel sterke performance voor EMD local currency

EMD
Ward Brown (photo archive MFS Investment Management) 980x600.jpg

EMD gaat een fase in die meestal gepaard gaat met goede rendementen, stelt Ward Brown, Portfoliomanager Fixed Income bij vermogensbeheerder MFS. 'De waardering van schuldpapier uit opkomende landen in lokale valuta is aantrekkelijk, dus beleggers kunnen overwegen om hun posities in dit beleggingssegment te vergroten”, schrijft Brown in het bijgevoegde white paper ‘EM local Debt: The stars may be aligning’.

'De waardering van schuldpapier uit opkomende landen in lokale valuta is aantrekkelijk, dus beleggers kunnen overwegen om hun posities in dit beleggingssegment te vergroten', stelt Brown.

EMD in lokale valuta heeft de afgelopen 20 jaar diverse conjunctuurcycli doorlopen, legt Brown uit. 'Wij geloven dat de huidige cyclus nu in de vierde fase terecht komt. Deze fase gaat vaak gepaard met een potentieel sterke performance.'

De cyclus begint volgens hem altijd met een periode waarin de Fed zich zeer terughoudend opstelt; daarna volgt een verzwakking van de lokale obligaties en valuta's van de opkomende markten, waarna de centrale banken van deze landen de rente verhogen om de inflatie te stabiliseren. In de laatste fase stabiliseren de koersen van valuta’s uit opkomende landen, neemt de inflatie af en stijgt het reële rendement op het schuldpapier in lokale valuta.

Brown stelt dat EMD in lokale valuta niet alleen een aantrekkelijke waardering heeft. 'De markten lijken inmiddels de laatste stappen van het verkrappende monetaire beleid van de Fed ingeprijsd te hebben. En het beleggingssegment is inmiddels gestoeld op stevige fundamentals.'