Aegon AM: Verstevigde positie in Nederlandse markt

Aegon AM: Verstevigde positie in Nederlandse markt

Duurzaam beleggen Fiduciair Management Vermogensbeheer
Bas NieuweWeme & Karin Roeloffs (credits Kees Rijken Fotografie) 980x600.jpg

Aegon Asset Management is met ongeveer € 300 miljard aan beheerd vermogen een van de grootste onafhankelijke Nederlandse vermogensbeheerders en profileert zich steeds nadrukkelijker als fiduciair manager en duurzame belegger. Financial Investigator sprak hierover met Bas NieuweWeme, CEO, en Karin Roeloffs, Hoofd Fiduciair Management. Zij zetten tevens uiteen wat de combinatie van Aegon Nederland en a.s.r. voor hun organisatie betekent.
 
Door Harry Geels

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat betekent de nieuwe combinatie van a.s.r. en Aegon Nederland voor jullie als Aegon Asset Management (Aegon AM)?

Bas NieuweWeme: ‘Met de combinatie ontstaat de op een na grootste verzekeraar in ons land. Het is belangrijk scherp te krijgen dat Aegon AM geen onderdeel van deze combinatie wordt. Wél is er met a.s.r. een langetermijnovereenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat het beheer van de liquide ‘buy and hold’ vastrentendewaardenportefeuille van Aegon Nederland straks door a.s.r. vermogensbeheer wordt uitgevoerd.

Aan de andere kant gaat Aegon AM de illiquide vastrentendewaardenportefeuille van a.s.r. en het Nederlands hypothekenfonds van a.s.r. beheren. Dat betekent dat we er ruim honderd institutionele klanten bij krijgen. En we blijven het verzekerde DC-boek van zo’n € 24 miljard beheren. Verder hebben we langetermijnafspraken gemaakt voor het beheer van het vermogen van PPI Aegon Cappital.

Wat misschien niet iedereen weet, is dat we wereldwijd nu al zo’n € 80 miljard in illiquide beleggingen beheren. Daar komt door de combinatie van a.s.r. en Aegon Nederland nog eens circa € 14 miljard bij: € 11,5 miljard in hypotheken en € 2,5 miljard aan andere illiquide beleggingen.

De nieuwe langetermijnsamenwerking met a.s.r. is dus een aanzienlijke uitbreiding voor onze organisatie. Daarnaast hebben wij net aangekondigd dat wij het CLO-platform van NIBC, met € 1,2 miljard in drie CLOs, overnemen, waaruit blijkt hoeveel belang wij hechten aan ons alternatieve vastrentende waardenplatform. Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat wij onze klanten betere beleggingsoplossingen bieden. Strategisch is de samenwerking dus van grote waarde, vooral omdat we zowel onze positie als Nederlandse vermogensbeheerder van pensioengeld als onze wereldwijde propositie van alternatieve vastrentende beleggingen verder kunnen versterken. Tot slot zal de a.s.r.-deal ook onze fiduciair managementpropositie versterken.’

Karin Roeloffs: ‘Fiduciair beheer is een speerpunt voor ons. Onze fiduciaire tak is in 1988 ontstaan uit een pensioenfonds en we zijn nu fiduciair beheerder voor zo’n 10 pensioen­fondsen, 18 zelfs als je de kringen van APF Stap meeneemt. We spreken de taal van pensioenfondsen en verzekeraars.

 

Er komt steeds meer regelgeving, de maatschappij eist steeds meer transparantie en de eisen die aan duurzaam beleggen worden gesteld, worden steeds groter.

 

We hebben drie fiduciaire groeisegmenten. Het APF Stap, waarmee we een strategische samenwerking hebben, is er een van en die heeft zelf een stevige groeidoelstelling. PPI Cappital is een tweede groeisegment. En het derde groeisegment is natuurlijk ons fiduciaire beheer voor andere institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. We zien dat de vraag van onze fiduciaire klanten naar illiquide beleggen steeds groter wordt. We kunnen straks aan die vraag voldoen met meer beleggingsoplossingen. Ons multimanagerteam voor private debt wordt bijvoorbeeld aanzienlijk versterkt. Naast onze eigen private debtoplossingen hebben we ook toegang tot goede externe private debt-managers.

Onze klanten kunnen rekenen op ons grote en stabiele team, dat ook nog groeit. Zo is sinds begin dit jaar het aantal Account CIOs verder uitgebreid. Schaalgrootte is belangrijk. Niet alleen voor private debt, maar bijvoorbeeld ook voor duurzaam beleggen. De eisen en behoeften van onze klanten worden ook hier steeds groter.’

Zo’n groot en ervaren fiduciair managementteam is zeker ook handig bij het nieuwe pensioenakkoord?

Roeloffs: ‘Ja! Veel van onze fiduciaire klanten zijn nu volop bezig met de voorbereidingen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en we zitten graag bij de besturen en commissies aan tafel om inzichten en ‘best practices’ te delen. Een belangrijke uitdaging voor pensioenfondsen is hoe ze straks hun communicatie met de deelnemers gaan vormgeven en hoe wij hen weer van de juiste data kunnen voorzien om die communicatie mogelijk te maken. Deelnemers krijgen een eigen pensioenpot met een persoonlijke lifecycle en die willen en moeten daar straks natuurlijk goed inzicht in krijgen. Afhankelijk van de precieze regeling die sociale partners kiezen, kunnen er ook verschillende beleggingsbenaderingen worden gekozen. Dan praat ik niet alleen over de verschillen tussen regelingen, maar ook over het verschil met de huidige beleggingspraktijk. Er zal zeker ruimte voor illiquide beleggingen blijven bestaan. Ook zijn er veel vragen over de transitie naar het nieuwe stelsel: hoe en wanneer worden de verschillende veranderingen ingezet? Het is een drukke tijd voor pensioenfondsen en dus ook voor ons fiduciaire team.’

NieuweWeme: ‘Niet alleen het pensioenstelstel gaat veranderen. Er komt steeds meer regelgeving, de maatschappij eist steeds meer transparantie en de eisen die aan duurzaam beleggen worden gesteld, worden steeds groter. We zijn gelukkig goed in het ontwarren van complexiteit en kunnen via research en roadmaps onze klanten helpen om tot een heldere koers te komen. Ons team doet daarom veel onderzoek naar trends en ontwikkelingen en naar de impact die deze voor onze klanten kunnen hebben. Specifiek voor het pensioenakkoord hebben we een kennispagina1 vol met artikelen en webinars ontwikkeld. Vragen als ‘Hoe te komen tot de lifecycles die de basis vormen voor beide regelingen onder het pensioenakkoord?’, ‘Wat kan de gewenste renteafdekking binnen de solidaire premieregeling voor verschillende leeftijdscohorten zijn?’, of ‘Wat is het gewenste beleggingsbeleid voor de solidariteitsreserve?’, komen daar allemaal aan bod. Ook pensioenfondsen die nog niet de volledige fiduciaire dienstverlening afnemen, kloppen bij ons aan voor advies.’

Hoe geven jullie invulling aan de steeds grotere en veranderende behoeften van jullie klanten op het gebied van duurzaam beleggen?

NieuweWeme: ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een van onze strategische aandachtsgebieden, met een team van zo’n twintig medewerkers die zich daar wereldwijd, dat wil zeggen in Nederland, de VS en het VK, mee bezighouden. Dat kan ook niet anders; we hebben klanten die zich aangesloten hebben bij de Net Zero Asset Owner Alliance en die hebben toegezegd om in 2050 net zero te zijn. Wij hebben ons hier als asset manager aan verbonden. Wij geloven dat als alle grote institutionele beleggers en asset managers zich hieraan zouden committeren, we een grote bijdrage aan de wereldwijde klimaattransitie kunnen leveren.

 

Als alle grote institutionele beleggers en asset managers zich aan net zero in 2050 zouden committeren, kunnen we een grote bijdrage aan de wereldwijde klimaattransitie leveren.

 

Overigens zien we de vraag naar ESG-producten van allerlei typen beleggers steeds groter worden. Het gaat dus niet alleen over het klimaat. Wij hebben in ons wereldwijde obligatieteam een ‘global research platform’, waarbij onze analisten niet alleen naar financiële ratio’s kijken, maar ook een eigen ESG-score berekenen, als totaalscore én per E-, S- en G-risico. Deze scores maken vervolgens onderdeel uit van ons algemene risicobeleid voor de bedrijven die wij analyseren. Die eigen scores zijn mede ingegeven doordat we steeds meer in private markets zijn gaan beleggen, waar geen publieke ESG-data beschikbaar zijn.’

Roeloffs: ‘MVB is inmiddels geïntegreerd in onze gehele dienstverlening, van advies en managerselectie tot monitoring en rapportages. Wij publiceren in samenwerking met ons wereldwijde MVB-team regelmatig over de ontwikkelingen op MVB-gebied, de effecten van klimaatverandering en de gevolgen van ESG voor de strategische asset allocatie. Ons fiduciaire team ontwikkelt samen met onze klanten hun eigen MVB-roadmap, waarin per kwartaal en per jaar stappen benoemd worden die gezet moeten worden om bijvoorbeeld klimaatneutraal te zijn in 2050. Daarin wordt ook benoemd wat de regelgeving inhoudt en hoe hierop moet worden ingespeeld.

De roadmap kan ook doelstellingen bevatten voor het uitsluitings- en engagementbeleid van de klant, met tussentijdse doelen en evaluatiemomenten. Engagement doen we op twee niveaus. Niet alleen bij onze eigen beleggingsoplossingen, maar als multimanager kijken we ook hoe onze geselecteerde managers aan engagement doen en leggen wij hen daarbij met targets het vuur aan de schenen. Voor de SDGs hebben we een iets praktischere benadering. We kijken bijvoorbeeld bij engagement of de bedrijven waarin we investeren zich wel committeren aan de SDGs die wijzelf of onze klanten belangrijk vinden.’

Welke boodschap willen jullie verder nog meegeven?

Roeloffs: ‘Toen ik ruim twee jaar geleden bij Aegon AM startte, had ik in een interview uitgesproken dat ik graag onze fiduciaire klanten wil begeleiden naar een passend en doordacht MVB-beleid, opgevolgd door een adequate implementatie. Ondertussen is daar de Wtp-begeleiding bij gekomen. De ontwikkelingen op beide ‘dossiers’ zijn veel dynamischer geweest dan ik aanvankelijk had gedacht en dat bedoel ik vooral positief. Ook ben ik ontzettend enthousiast over de ontwikkelingen die wij hebben doorgemaakt om hier maatwerkoplossingen te kunnen bieden. Er is nog veel werk te doen, zowel voor de Wtp als voor MVB. Ik kijk ernaar uit om dat samen met het team voor onze klanten in goede banen te gaan leiden.’

NieuweWeme: ‘Ik bespeur nog regelmatig enige positieve verbazing als ik met bestaande en potentiële klanten spreek over hoe groot, divers en global wij als Aegon AM zijn ten aanzien van beheerd vermogen en het aantal klanten, en dan vooral in onze strategische focusgebieden als fiduciair beheer, alternatieve vastrentende waarden en MVB. Voor alle institutionele beleggingsuitdagingen hebben we goede oplossingen in huis, als Nederlandse speler met een groot global netwerk, wat ook redelijk uniek is. Het is mijn missie om met onze proposities onze klanten nog beter te helpen. Ik verwacht dat de a.s.r.-deal daar verder een positieve bijdrage aan zal leveren.’

 

1 www.aegonam.com/pensioenakkoord

 

Bas NieuweWeme

Bas NieuweWeme is sinds 2019 Global CEO van Aegon Asset Management en lid van de managementboard van Aegon NV. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in internationaal vermogensbeheer. Daarnaast is hij bestuurder bij de Chinese en Franse joint ventures van Aegon AM. NieuweWeme is afgestudeerd in Rechtsgeleerdheid en heeft een MBA behaald. Hij zit in de board van de Netherlands America Foundation, in de leadership council van Americares en in de adviesraad van Diversity Project Europe.

 

Karin Roeloffs

Karin Roeloffs is sinds 2020 Hoofd Fiduciair Management bij Aegon Asset Management. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring met het beleggen voor en adviseren van institutionele partijen. Daarnaast heeft zij gewerkt als Directeur a.i. van een pensioenfonds en heeft zij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder bij verschillende stichtingen en pensioenfondsen. Roeloffs heeft Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en aan het Europa College in Brugge, België.

Bijlagen