Pimco: Obligaties aantrekkelijker dan aandelen, dollar overgewaardeerd

Pimco: Obligaties aantrekkelijker dan aandelen, dollar overgewaardeerd

Obligaties Aandelen
Aandelenkoersen

Op de langere termijn bieden obligaties nu rendementen vergelijkbaar met die van aandelen, maar dan tegen minder risico. De dollar blijft de dominante munt, maar is nog wel aan de dure kant.

'In tien jaar zijn kredietwaardige obligaties niet zo aantrekkelijk geweest als nu', stellen Richard Clarida, Global Economic Advisor, en Andrew Balls, CIO Global Fixed Income, beiden verbonden aan Pimco, in de Secular Outlook.

'Vooral korter lopende obligaties zijn minder volatiel en bieden een betere bescherming tegen een daling dan aandelen. We geloven dat de obligatiemarkten de verwachte volatiliteit al hebben ingeprijsd en de aandelenmarkten niet.'

CIO Andrew Balls wijst er bovendien op dat de Amerikaanse staatsschuld is gestegen tot meer dan 100% van het bbp. Dit leidt er volgens hem toe dat de premie op Amerikaanse staatsobligaties waarschijnlijk toeneemt en de rentecurve steiler maakt.

'Die curve is nu omgekeerd, maar we verwachten dat beleggers uiteindelijk meer rendement zullen vragen voor obligaties met een middellange en langere looptijd, gezien de grotere onzekerheid over de inflatie. Dat zou de aantrekkingskracht van obligaties verder vergroten.'

Dollar overgewaardeerd

Hoewel de dollar zijn dominante status zal behouden, zijn er volgens Balls elders betere beleggingsmogelijkheden. 'De dollar zou zijn gebruik in de internationale handel kunnen zien afbrokkelen, zij het langzaam, naarmate het wereldhandelssysteem verder uiteenvalt in concurrerende regionale blokken.' Met name valuta’s uit opkomende markten kunnen profiteren van onshoring en friendshoring.

Minder steun centrale banken en overheden

Clarida stelt verder dat centrale in de toekomst minder bereid zullen zijn om onbeperkte doses kwantitatieve versoepeling (QE) toe te passen en dat overheden minder begrotingsruimte hebben om in te grijpen bij een toekomstige economische neergang.

'Centrale banken zijn minder happig om obligaties te kopen en er is minder ruimte voor een stimulerend begrotingsbeleid, omdat overheidsschulden in verhouding tot het bruto binnenlands product de afgelopen jaren gestegen zijn.'

Clarida ziet dat centrale banken ‘zullen doen wat nodig is’ om de inflatieverwachtingen op langere termijn verankerd te houden op hun bestaande inflatiedoelstellingen. “Maar het is goed mogelijk dat centrale banken hun streven naar 2% inflatie wijzigen naar ‘2% en een beetje.’”