Ronde Tafel EMD deel 3: ESG-integratie in EMD

Ronde Tafel EMD deel 3: ESG-integratie in EMD

EMD
FI-3 - 2023 - Ronde Tafel EMD - deel 3.jpg

Hoe zien de deelnemers ESG-integratie in EMD? Hoe denken ze over engagement? En hoe zullen de EMD-markten zich de komende drie tot vijf jaar ontwikkelen?

Die vragen kwamen aan de orde in het derde deel van de Ronde Tafel die Financial Investigator organiseerde over EMD. Zeven experts gingen onder leiding van Harry Geels in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen van deze beleggingscategorie.

Dit is deel 3 van het verslag.

Door Hans Amesz

 

VOORZITTER:

  • Harry Geels, Auréus

 

DEELNEMERS:

  • Thomas Haugaard, Janus Henderson Investors
  • Adrian Hilton, Columbia Threadneedle Investments
  • Esther Law, Amundi
  • Naki Nartey, PIMCO
  • Mathias Neidert, bfinance
  • Sjacco Schouten, APG AM
  • Martijn Vijver, MN

  

Hoe zien jullie ESG-integratie in EMD?

Haugaard: ‘Voor ons als vermogensbeheerders is sovereign risk de heilige graal. ESG-integratie gaat over hoe je ervoor kunt zorgen dat relevante ESGfactoren op een zinvolle manier zijn geïntegreerd in je sovereign riskbeoordeling. Je moet je ervan bewust zijn dat als je ESG niet op de juiste manier in je beleggingsproces integreert, dat uiteindelijk schade oplevert. Om ESG echt op een zinvolle manier te integreren, moet je het statistisch behandelen, op de juiste manier, omdat je rekening moet houden met sommige onderliggende verbanden die je in ESG-gegevens aantreft. Je kunt ESG niet op een backward lookingmanier integreren. Dan kom je in de problemen.’

Law: ‘De beschikbare data zijn niet erg goed. Er is bijvoorbeeld een gebrek aan goede en consistente informatie over klimaatfactoren die gelden voor alle opkomende landen. Ten aanzien van het klimaat is er wel sprake van verbetering, maar het sociale deel is nog erg onderontwikkeld. Daar is momenteel geen consensus over. Ik maak deel uit van een groep die probeert een framework op te bouwen voor de beoordeling van Assessing Sovereign Climate-related Opportunities and Risks (ASCOR). De wil is aanwezig om verbeteringen aan te brengen. Ten aanzien van emerging markets is er wel degelijk sprake van betrokkenheid en samenwerking om een en ander te laten werken.’

Hilton: ‘Ik denk dat we ons momenteel in een fase bevinden waarin we nog geen consensus hebben bereikt over hoe we over ESG moeten denken en hoe we het moeten meten. Dat geldt waarschijnlijk voor markten in het algemeen, maar zeker voor emerging market debt. ESG-indices zijn in feite backward looking. Als je ESG-risico’s in opkomende markten op een backward looking-basis analyseert, wordt veel van het rendement weggenomen dat we zouden willen oogsten. Wij hebben als industrie dus nog een lange weg te gaan. Het is goed dat er nu wordt gestreefd naar een standaardisatie van een grote hoeveelheid toegankelijke gegevens die we allemaal kunnen gebruiken. Daardoor kunnen bijvoorbeeld niet alleen emissietrends worden gemeten, maar ook doelstellingen en de geloofwaardigheid van het beleid dat gericht is op het bereiken van die doelstellingen.’

Nartey: ‘Het opnemen van ESG in je kredietanalyse is belangrijk, ongeacht of je een ESG-portefeuille hebt of niet. Voor klanten die geïnteresseerd zijn in ESGgeoptimaliseerde portefeuilles kunnen we de weg van het uitsluiten van bepaalde emittenten bewandelen. Maar alleen dat is niet genoeg. Engagement is ook belangrijk.’

 

Ten aanzien van het klimaat is wel sprake van verbetering, maar het sociale deel is nog erg onderontwikkeld. Daar is momenteel geen consensus over.

 

Schouten: ‘Ik denk dat ESG-integratie zeer welkom is. Je moet wel een balans vinden tussen een portefeuille van hoge ESG-kwaliteit en het niet te veel opgeven van rendement. Als het gaat om een fundamentele landenafweging, zien wij ESG als het DNA van een land. Het geeft je een indicatie over het vermogen en de bereidheid om te veranderen, bijvoorbeeld van een frontier emergingstatus naar een meer rijpe status.’

Neidert: ‘De kwaliteit van ESG-data wordt meestal slechter naarmate het land kleiner is. Als je niet over de nodige gegevens beschikt, kun je het betreffende land uit je universum verwijderen. Dat is iets dat je moet voorkomen, want dan komen alleen de grotere, meer ontwikkelde emerging markets in je portefeuille en verlies je in feite elke kans om beter te presteren dan de benchmark. Als je eropuit bent om in de EMD-markt geld te verdienen, moet je investeren in die emittenten wier ESG-inspanningen nog niet door de markt zijn ingeprijsd. Je moet ruimte overlaten voor impact, dus misschien de emittenten belonen die bereid zijn de nodige inspanningen te leveren om een beter ESG-profiel te krijgen. Zo kun je outperformance genereren met een ESG-strategie.’

Hoe denken jullie over engagement? Werkt het?

Vijver: ‘Engagen is goed, zeker ook in opkomende landen. Het is belangrijk dat wij, als groep vermogensbeheerders, dat beter voor het voetlicht brengen. Wellicht niet zozeer bij alle landen over mensenrechten, maar meer over de belangrijkste wereldwijde kwestie, namelijk de klimaatverandering. Op dit gebied is het zinvol om samen te werken met bepaalde allianties van gelijkgestemde vermogensbeheerders in opkomende markten. Initiatieven als Climate Action 100 of ASCOR zijn uitstekend.’

Schouten: ‘Wij houden ons bezig met het hele spectrum van engagement en zijn ook in gesprek met bijvoorbeeld de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Over het algemeen is het effectiever en veiliger om samen te werken en je als groep in te zetten, om zo het bewustzijn bij beleidsmakers te creëren dat de dialoog en eventuele veranderingen positieve gevolgen kunnen hebben. Bij uitsluiting geef je een duidelijk signaal dat er niet aan bepaalde normen en waarden wordt voldaan, maar ben je niet meer in gesprek.’

 

Je moet je ervan bewust zijn dat als je ESG niet op de juiste manier in je beleggingsproces integreert, dat uiteindelijk schade oplevert.

 

Law: ‘Voor opkomende landen is het misschien gewoon een gebrek aan vertrouwen om hun hand op te steken. Als ze zien dat andere, grote landen, vooral de Europese, dat wel doen, is dat voor hen waarschijnlijk een stimulans zich net zo te gedragen. Werken als groep is zeker veel krachtiger dan één-op-één te ageren.’

Haugaard: ‘Mijn team en ik bezoeken ongeveer 25 tot 30 opkomende landen per jaar en het blijkt keer op keer dat het heel moeilijk is om de juiste kanalen te bereiken teneinde gevoelige kwesties te bespreken. Het is vrij eenvoudig om minder gevoelige en meer op economisch beleid gerichte kwesties te bespreken. Collectieve betrokkenheid geeft je meer bandbreedte, dat is zeker.’

Hoe zullen de EMD-markten zich de komende drie tot vijf jaar ontwikkelen?

Nartey: ‘Wij verwachten dat de EMD-markten in zowel harde als lokale valuta de komende jaren zullen groeien, zowel voor wat betreft het aantal landen dat emitteert als in absolute omvang. Ik zei al eerder dat het een onderbelegde asset class is. Veel beleggers in het Westen hebben kennelijk een home bias als het op investeren aankomt. Ze zijn meer vertrouwd met de emittenten in ontwikkelde markten. Er zijn echter wel degelijk interessante mogelijkheden om in emerging market debt te investeren, vooral als er geen geopolitieke of andere ingrijpende schokken zijn. Wij erkennen echter dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren en daarom is het belangrijk te beleggen bij een beheerder die zich sterk richt op goed gediversifieerde portefeuilles.’

Vijver: ‘Wij verwachten ook dat de markten zullen groeien, zeker de lokale. Wij zouden het toejuichen als meer landen zich op de EMD LC-markt zouden begeven en makkelijker toegankelijk zijn voor internationale beleggers. In dit verband denk ik met name aan India.’

 

Als je ESG-risico’s in opkomende markten op een backward looking basis analyseert, wordt veel van het rendement weggenomen dat we zouden willen oogsten.

 

Haugaard: ‘De ontwikkelde markten zijn veel gevoeliger voor een hoge rente dan emerging markets, dus zul je vanuit dat perspectief een relatieve groeiverschuiving zien naar EMD. Dat creëert een omgeving waarin de dollar waarschijnlijk niet sterker zal worden, wat gunstig is voor emerging market debt in het algemeen. Nu de wereldwijde liquiditeit minder wordt, moeten landen zich goed gedragen om de liquiditeit aan te trekken die zij nodig hebben.’

Law: ‘De deglobalisering heeft een negatieve uitwerking op emerging markets en die zal nog wel even voortduren. Ik geloof echter dat opkomende landen zullen proberen zich aan te passen en elkaar te helpen.’

Hilton: ‘Er is, zoals ik eerder zei, nog steeds sprake van onderbeleggen in EMD. Verder denk ik dat opkomende landen over het geheel genomen op weg zijn naar sterkere instellingen, robuustere beleidskaders enzovoort. Dat zou na verloop van tijd een duurzamere groei moeten opleveren en een sterker argument om in de asset class te investeren.’

Schouten: ‘We zitten nog niet in een ‘sweet spot’ voor emerging market debt, maar er is sprake van structurele verbeteringen binnen de asset class, onder andere wat betreft de kredietkwaliteit, maar ook als het gaat om de groei van lokale markten. Dit is een signaal dat deze asset class zich verder aan het ontwikkelen is van ‘developing’ status naar ‘developed’ status. Binnen de asset class zijn echter grote verschillen die veel mogelijkheden bieden. Voordat alle lichten op groen springen, is er nog veel verbetering nodig.’

 

Hier leest u deel 1 en hier deel 2 van de Ronde Tafel over EMD.

 

IN HET KORT

De EMD-markt is nog niet echt volwassen. Er zijn nog genoeg eigenaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van prijsvorming.

EMD vormt nog steeds een relatief kleine allocatie in wereldwijde beleggingsportefeuilles.

EMD is een zeer heterogene asset class, die uiteenlopende benaderingen vereist.

Ontwikkelde markten zijn veel gevoeliger voor een hoge rente dan emerging markets, dus zul je vanuit dat perspectief een groeiverschuiving zien naar EMD.

 

Harry GeelsHarry Geels (foto credits Cor Salverius)

Harry Geels is Senior Investment Advisor bij Auréus, waar hij het vermogensbeheer doet voor een selecte groep klanten en medeverantwoordelijk is voor de research naar en selectie van beleggingsfondsen. Daarnaast is hij Parttime Docent bij het Actuarieel Instituut. Hij is auteur van onder andere Beleggen met Technische Analyse. Geels studeerde Financiële Economie aan de VU Amsterdam.

 

Thomas HaugaardThomas Haugaard (Cor Salverius Fotografie) 600x600

Thomas Haugaard is Fondsmanager van het Emerging Markets Debt Hard Currency (EMDHC)-team bij Janus Henderson Investors. Voordat hij in 2022 bij de organisatie in dienst trad, was hij Senior Fondsmanager bij Danske Bank Asset Management en maakte hij vanaf 2013 deel uit van het EMDHC-team. Haugaard was Docent Economie aan de Universiteit van Kopenhagen.

 

Adrian HiltonAdrian Hilton (Cor Salverius Fotografie) 600x600

Adrian Hilton is Head of Emerging Market Debt binnen het Fixed Income-team van Columbia Threadneedle Investments. Hij begon er in 2016 als Portfolio Manager in het Interest Rates & Currencies-team. Eerder was hij Portfolio Manager bij Brevan Howard Asset Management, bij Aberdeen Asset Management, en bij Bank of England. Hilton studeerde aan de Universiteit van Birmingham.

 

Esther LawEsther Law (Cor Salverius Fotografie) 600x600

Esther Law is Senior Portfolio Manager EMD & Responsible Investing Lead bij Amundi en Acting Co-chair van de door UN PRI en TPI geleide ASCOR Climate Funding-werkgroep. Law behaalde haar MSc Mathematical Trading and Finance aan de CASS Business School of City University of London en haar BSc Economie aan de London School of Economics and Political Science.

 

Naki NarteyNaki Nartey (Cor Salverius Fotografie) 600x600

Naki Nartey is Senior Vice-President en Emerging Markets Product Strategist bij PIMCO in Londen. Ze was eerder in dienst bij BBVA als Head of European Fixed Income Sales, North American Clients. Daarvoor werkte ze bij JPMorgan Chase, onder andere vanuit New York, Genève en Londen. Nartey heeft 16 jaar beleggingservaring en heeft een LLB in Rechten en Spaans Recht van de University College London.

 

Mathias NeidertMathias Neidert (Foto Archief bfinance) 600x600

Mathias Neidert is Head of Public Markets en lid van het Senior Management Team van bfinance. Hij begon er in 2008 als Senior Associate en kwam in 2014 op zijn huidige functie. Eerder werkte hij bij RBC Dexia in Luxemburg als Product Manager voor Investment Analyticsdiensten. Neidert is een CFA Charterholder en heeft een MBA van St. Gallen University (Lic. Oec. HSG). 

 

Sjacco SchoutenSjacco Schouten (Cor Salverius Fotografie) 600x600

Sjacco Schouten is Head of Emerging Market Debt bij APG Asset Management in Amsterdam, waar hij in 2007 begon. Hij is er verantwoordelijk voor het beheer van het EMD Fund en leidt de interne teams voor harde en lokale valuta EMD. Eerder werkte hij bij Interpolis Asset Management en Lombard Odier Darier & Hentsch. Schouten heeft een Master in Macro-economie van de Erasmus Universiteit, Rotterdam. 

 

Martijn VijverMartijn Vijver (Cor Salverius Fotografie) 600x600

Martijn Vijver is sinds januari 2013 werkzaam voor MN als Senior Fund Manager Fixed Income. Hij is verantwoordelijk voor de selectie & monitoring en de portefeuilleconstructie van de vastrentende waarden portefeuilles. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector en is werkzaam geweest bij Watson Wyat, Russell Investments, SAMCo en Achmea. Vijver is afgestudeerd Econometrist aan de Rijksuniversiteit Groningen en is CFA-charterholder.

 

Bijlagen