T. Rowe Price: Fed verhoogt rente volgende week met slechts 25bps

T. Rowe Price: Fed verhoogt rente volgende week met slechts 25bps

Fed
Federal Reserve.jpg

Hoewel het Amerikaanse inflatierapport over februari in lijn was met de consensus, baren de onderliggende details zorgen.

De inflatie in de dienstensector en in kerngoederen (grondstoffen, exclusief voeding en energie) blijft hardnekkig, evenals in de horeca en de recreatie-sector. Ook de Manheim Used Vehicle Value Index suggereert dat de prijzen van tweedehands auto's de komende maanden waarschijnlijk weer zullen stijgen, waardoor een deel van de desinflatie wordt teruggedraaid. Vorige maand nog wezen de veerkrachtige arbeidsmarkt, inflatie- en activiteitscijfers erop dat verdere monetaire verkrapping nodig zal zijn om de inflatie in de VS te vertragen.

Wat betekent dit voor de Fed-vergadering van volgende week

Blerina Uruci, VS econoom bij T. Rowe Price, verwacht dat de Fed op de komende vergadering van 22 maart de rente met 25bps zal verhogen. Zij draagt hiervoor drie redenen aan:
  • De werkgelegenheidscreatie en de looninflatie blijven sterk.
  • De inflatie in februari bevestigt de stagnerende desinflatie die zichtbaar was in Q4 2022.
  • Fed-voorzitter Powell zou waarschijnlijk hebben aangedrongen op een verhoging van 50bps tijdens de vergadering van volgende week, maar de recente bankfaillissementen en marktstress maken een dergelijke verhoging onwaarschijnlijk.

Renteverhogingen met 50bps zijn van tafel, voorlopig althans…

Het handhaven van een verkrappend beleid met tragere renteverhogingen en een langer hogere rente vormt de voorzichtige strategie voor risicobeheer van de Fed. Een andere strategie kan onderweg leiden tot "ongelukken" die de Fed dwingen om sneller dan verwacht te versoepelen of met de handen geboeid op de rug toekijken wanneer de economie duidelijk op een neergang afstevent. Het is belangrijk om te onthouden dat er aanzienlijke risico's zijn verbonden aan te snel schakelen, en dat de Amerikaanse economie gevoelig is voor renteverhogingen, en ten slotte dat de effecten daarvan zich met een vertraging nog steeds een weg banen door de economie.
 

Verwacht een hogere piek dan de markt inprijst

Er is aanzienlijk meer onzekerheid ontstaan over het pad dat de Fed zal volgen. Hoewel de recente bankfaillissementen niet kunnen worden toegeschreven aan het beleid van de Fed, is het ook redelijk om te zeggen dat een snel stijgende rente onvermijdelijk de zwakke schakels in de economie zal blootleggen. 
 
De verwachtingen voor de piekrente voor de komende zes maanden zouden lager moeten zijn zodra het tempo van de renteverhoging vertraagt naar 25bps. Een risico om nu te overwegen is het negatieve multipliereffect op de macro-economie van banken die hun kredietverlening terugtrekken als reactie op de recente stress. De kredietvoorwaarden waren al aan het verkrappen, maar ze kunnen nog krapper worden, wat een eventuele recessiedynamiek voor de tweede helft van het jaar kan versnellen. De groeicijfers van de kredietverlening in de komende maanden zullen duidelijkheid verschaffen.
 
Uruci verwacht een piekrente in de range van 5,25% - 5,5%, eventueel +/-25bps, afhankelijk van de sterkte in de data en marktomstandigheden. Kortom, dit betekent een hogere piek dan de markt momenteel inprijst, en langer hoger.