Saxo Bank: Beleggers duiden escalatie oorlog Oekraïne als grootste risico

Saxo Bank: Beleggers duiden escalatie oorlog Oekraïne als grootste risico

Risicomanagement
Oekraïne (03)

Slechts een kwart van de beleggers is tevreden over de eigen risicomanagement-strategie. Dat blijkt uit een rondgang onder enkele honderden beleggers tijdens een webinar over risicomanagement van Saxo Bank op dinsdagavond 24 januari.

De manieren waarop beleggers hun risico-mitigerende strategie beoordelen verschillen sterk. 16 procent van de beleggers gaat beter spreiden, en bijna dertig procent (27.9%) zegt opties defensief te willen inzetten. Een iets kleinere groep (23%) handhaaft de huidige strategie.

“Het is belangrijk een duidelijke set van parameters in te zetten om het risico van beleggen te verminderen, maar die wordt door  nog geen kwart van de beleggers (24.6%) gebruikt”, zegt beleggerstrainer Peter Siks van de Saxo Academy.

Spreiden, dividend, obligaties

In het webinar over risicomanagement blijkt bovendien dat het merendeel van de beleggers te weinig risico-mitigerende maatregelen heeft getroffen, ondanks de neergaande markten. Slechts een kwart van de beleggers is tevreden over de eigen strategie. Toekomstplannen zijn er echter ook. Bijna zeventien procent van de ondervraagde beleggers wil beter spreiden, net geen vijftien procent voegt binnenkort (meer) dividendaandelen of obligaties (6.7%) toe aan de portefeuille.

Siks merkt echter dat risicomanagement als discipline niet voldoende uitgediept wordt. “De beweeglijke periodes op de beurzen van de afgelopen tijd hebben beleggers met beide voeten op de grond gezet. Vooral onervaren beleggers hebben gemerkt wat volatiliteit teweeg kan brengen. De correctie op de beurzen is daarom ook de beste wake up call voor beleggers om beter op de risico’s te letten.

Dat blijkt ook wel uit de risicoanalyse van beleggers op dit moment. Een mogelijke escalatie van de oorlog in Oekraïne wordt gezien als grootste risico voor 2023. Bijna veertig procent vreest daarvoor. Ook wordt de terugloop van de winstgevendheid van bedrijven als risico aangemerkt (18.6%) evenals de stijgende rente (14.1%).”

Risicobeheer is een belangrijk onderdeel van beleggen, evenals langetermijndenken en ervoor zorgen dat je niet boven je stand belegt. Dé perfecte strategie voor iedereen is er helaas niet. Die hangt af van de persoonlijke situatie, beleggingshorizon en bereidheid om risico's te nemen. Een op regels gebaseerde beleggingsstrategie kan echter alle startende beleggers helpen hun risico tijdens marktturbulentie te beheersen.

Weet waarom je belegt

Hoe scherper duidelijk is wat de reden is dat je belegt, hoe beter je daar het bijbehorende risico op af kunt stemmen. De beleggingsportefeuille van een 70-jarige die zijn kapitaal wil behouden ziet er heel anders uit dan van een 23-jarige die de eerste stappen op de beurs zet. De redenen om te beleggen zijn samen te vatten in het acroniem PPIG

Preservation    je belegt om je kapitaal te behouden

Income            je belegt om er inkomen uit te ontvangen

Growth            je belegt om je kapitaal te laten groeien

Play                 je belegt omdat het leuk

Weten waarom je belegt is dus al de eerste risicoverlagende overweging.

Risicobeheer door spreiding

Spreiding aanbrengen in een beleggingsportefeuille is misschien wel de enige ‘free lunch’ in de financiële wereld. Dus niet investeren in een paar aandelen, maar liever gespreid over honderden. Dit is gelukkig goed te bereiken door ETF’s, de goedkope aandelenmandjes.

Niet alleen in aandelen beleggen maar ook in andere asset classes zoals obligaties, vastgoed en grondstoffen.

Bij het opbouwen van een portefeuille is het verstandig om het te beleggen kapitaal niet in 1 x naar de markt te brengen. Neem hiervoor ruim de tijd om te voorkomen dat je de markt aan het timen bent, dus verdeel het in tranches over de tijd.

Beleg voor de lange termijn

Beleggen voor een langere termijn verlaagt het risico omdat je minder last hebt van beursschommelingen.

Beleg niet met geleend geld

Hiermee wordt er een hefboom in de portefeuille gecreëerd. Als het goed gaat is het fantastisch, maar als het de verkeerde kant opgaat, kan dat ook heel hard gaan. Dus wees ook zeer terughoudend bij beleggen met effectenkrediet.

Gebruik derivaten om het risico te beperken

Derivatenzijn zeker geen producten voor beginnende beleggers, maar de kracht van bijvoorbeeld opties is dat ze uitstekend defensief gebruik kunnen worden.