Invesco: Beleggers worden komende twaalf maanden niet beloond voor het risico dat ze nemen

Invesco: Beleggers worden komende twaalf maanden niet beloond voor het risico dat ze nemen

Financiële markten algemeen Vooruitzichten
Koersgrafiek (02)

De rendementen van alle beleggingen zijn de afgelopen drie maanden opnieuw gestegen, maar daar staan agressieve centrale banken en een aankomende recessie tegenover. Genoeg risico’s voor Paul Jackson, hoofdeconoom van Invesco, om zijn allocaties naar cash verder op te hogen en die naar aandelen verder te verlagen. De lage waarderingen in opkomende markten zijn een bescheiden lichtpuntje, schrijft hij in zijn driemaandelijkse marktcommentaar ‘The Big Picture’.

Jackson baseert zijn verwachtingen voor de komende twaalf maanden op de veronderstelling dat de wereldwijde groei van het bbp daalt naar 2% en sommige economieën in een recessie terechtkomen:  

  • De wereldwijde inflatie daalt, maar blijft boven de doelstellingen van veel centrale banken
  • De Fed, ECB en BoE verhogen agressief; rente piekt in de eerste helft van 2023, People's Bank of China (PBOC) versoepelt
  • De rente op langlopende staatsobligaties piekt en de rentecurves worden vlakker - creditspreads worden groter en wanbetalingen nemen toe
  • Dividendgroei op aandelen neemt af, rendementen stijgen licht
  • Dividendgroei op vastgoed (REIT) matigt, rendementen stijgen licht
  • Behalve landbouwproducten hebben grondstoffen het moeilijk nu de wereldeconomie vertraagt
  • USD verzwakt als Fed-verstrakking eindigt

Jackson verwacht dat de grote centrale banken, de Fed, ECB en BoE, tot de eerste helft van 2023 agressief zullen blijven verkrappen. “Dit is geen goed nieuws voor beleggingsrendementen, en vergroot het risico op een recessie, juist op het moment dat de markten al worstelen met de druk op de reële inkomens.”

Door de verslechterende economische vooruitzichten vermoedt Jackson dat de rente op kortlopende obligaties door de stijging van de beleidsrente stijgt, maar dat de lange rente zal worden gedrukt. “Reden waarom ik een verdere afvlakking of zelfs een omkering van de rentecurves verwacht. Wat de inflatie betreft, bevindt een groot deel van Azië zich natuurlijk in een heel andere situatie. Daarom betwijfel ik of de BOJ veel (of helemaal niet) zal verkrappen. Ik ga ervan uit dat de PBOC blijft versoepelen.”

Volgens Jackson worden beleggers de komende twaalf maanden niet beloond voor het risico dat ze nemen. “Uitzondering hierop is vastgoed, waar ik redelijke rendementen verwacht en waar de inflatie een gematigde groei van de huren en dividenden mogelijk maakt. Aandelen daarentegen, zullen een meer dramatische vertraging van de dividenden ondergaan, omdat de winsten worden gedrukt en de rendementen lager zijn.”

Jackson noemt zijn huidige asset allocatie conservatief. Hij heeft een voorkeur voor staatsobligaties en investment-grade credit (IG) ten koste van aandelen, highyield credit (HY) en grondstoffen, waaronder goud. Daarnaast is cash momenteel niet alleen een mooi diversificatiemiddel, maar biedt de beleggingscategorie door de recente renteverhogingen ook een redelijke compensatie, zegt de hoofdeconoom. “Daarom verhogen wij de allocatie tot 8% in plaats van de vorige 5%.”

Aandelen zijn dit jaar sterk gedaald, maar volgens Jackson zijn die dalingen het gevolg van stijgende obligatierendementen, waarbij geen rekening wordt gehouden met een mogelijke winstdaling. “Daarom verlagen we onze allocatie naar aandelen verder tot 37%. Vanwege de recente marktdaling willen we onze allocatie ook weer niet te veel verlagen. Momenteel zijn we nog meer onderwogen in de VS, neutraal in het VK en hebben aandelen uit opkomende markten de voorkeur, in het bijzonder die uit China.”