Capital Group: Allocaties aan vastrentende activa blijven cruciaal

Capital Group: Allocaties aan vastrentende activa blijven cruciaal

Asset Allocatie
Asset allocatie (01)

Beleggen in vastrentende waarden kan risicovol lijken in tijden van hoge inflatie en stijgende rentes. De huidige aanvangsrentes bieden beleggers echter een aantrekkelijk instapmoment, stelt Mike Gitlin, hoofd vastrentende waarden bij Capital Group.

Zo bieden hoogwaardige wereldwijde investment grade bedrijfsobligaties momenteel een rente van 4,3%, wat hoger is dan de rente van 4,1% dat wereldwijde high yield bedrijfsobligaties boden tijdens hun recente dieptepunten in 2021. 

Bij de huidige rente suggereert de geschiedenis hogere totaalrendementen in de komende paar jaar. Dit betekent dat beleggers kunnen profiteren van het aanhouden van obligaties in alle vastrentende beleggingscategorieën, waaronder investment grade, high yield, opkomende markten en gesecuritiseerde schuld.  

Investment grade 

Bedrijfsobligaties met een investment grade rating zijn aantrekkelijker geworden nu de fundamentals van bedrijven verbeteren, waarbij de netto-hefboomratio's zowel in Europese als Amerikaanse investment grade obligaties zijn gedaald. Ook de waarderingen zien er beter uit nu de rente op investment grade bedrijfsobligaties wereldwijd is gestegen, naast de hogere rentes op staatsobligaties en de ruimere spreads.  

High yield 

Ook de fundamentals van Amerikaanse high yield zijn verbeterd. De kredietkwaliteit van de markt is verbeterd met een groter aandeel bedrijven met een BB-rating en een lager aandeel obligaties met een CCC-rating, wat de markt mogelijk veerkrachtiger maakt bij een groeivertraging. Het aantal wanbetalingen is momenteel zeer laag. Ze kunnen weliswaar toenemen als het tot een recessie komt, maar de rentebuffer en een actieve effectenselectie kunnen potentiële risico's compenseren. De rentes zijn ook aantrekkelijker en zijn gestegen van de lage niveaus in 2021 naar 7,5% nu. Toch blijven we hoge volatiliteit en grote onzekerheid verwachten, en daarom positioneren wij onze kredietportefeuilles defensief en richten we ons op fundamentele factoren en bottom-up onderzoek.  

Opkomende markten 

Het universum van schuldpapier uit opkomende markten (EMD) is de afgelopen decennia aanzienlijk verbreed en verdiept. De uitgiftes zijn toegenomen, waardoor de liquiditeit is verbeterd. De stijgende inflatie, de vertragende mondiale groei, het strengere monetaire beleid in de VS en de sterkere Amerikaanse dollar hebben echter allemaal op de sector gewogen. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft voor extra tegenwind gezorgd.  

Er is echter reden om optimistisch te zijn over de toekomst van opkomende markten. In vergelijking met de ontwikkelde markten staan de centrale banken er veel verder met hun verkrappend beleid. Bovendien is de stijging van de kerninflatie in de opkomende markten doorgaans bescheidener geweest. Agressievere renteverhogingen in combinatie met een gematigder inflatie wijzen op een goede waarde in de duration van opkomende markten.  

In de meeste van deze markten zijn de afdekkingskosten hoog, zodat onze blootstelling aan duration vooral ongedekt is. De valuta's van de opkomende economieën blijven over het algemeen ondergewaardeerd, maar het blijft van cruciaal belang om selectief te zijn, zeker bij de landen die grondstoffen exporteren. Wij hebben nog steeds een constructieve visie op de grondstoffenprijzen omdat de aanbodtekorten nog niet zijn verlicht. 

Gesecuritiseerde kredieten  

Gesecuritiseerde kredieten kunnen ook diverse beleggingsmogelijkheden bieden in asset-backed, commercieel vastgoed, non-agency hypotheken en collateralised leveraged loans. Veel van de fundamentele drijfveren van deze sectoren verschillen van die van bedrijfs- en staatsobligaties. Dat brengt diversiteit in de portefeuille.  

Wij vinden momenteel goede waarde in de markt van de single-asset single-borrower (SASB). Deze nichebeleggingen brengen meer geconcentreerde risico's met zich mee dan de traditionele CMBS (commercial mortgage-backed securities), maar de markt bestaat grotendeels uit vastgoed van zeer hoge kwaliteit en leent zich voor diepgaand, vastgoedspecifiek fundamenteel onderzoek. Dit biedt beleggers een kans om toegang te krijgen tot specifieke activa die zij aantrekkelijk vinden. 

Vastrentende activa blijven even cruciaal 

De markten zullen in de nabije toekomst onzeker blijven en het investeringsklimaat zal voor beleggers over de hele wereld een uitdaging blijven. Toch zullen er kansen blijven voor actieve beheerders met sterke onderzoekscapaciteiten, en allocaties aan vastrentende activa zullen even cruciaal blijven als altijd.