Vanguard: Opkomende markten dicht bij inflatiepiek, kansen in obligaties

Vanguard: Opkomende markten dicht bij inflatiepiek, kansen in obligaties

Inflatie Opkomende markten Obligaties
Emerging Markets (01) EM Opkomende landen

In de opkomende markten zit de inflatie dicht bij zijn piek, verwacht Vanguard. Volgens de vermogensbeheerder kan de daaropvolgende desinflatie koopkansen creëren voor staatsobligaties in lokale valuta's. Dat is de belangrijkste conclusie van Higher inflation is creating an opportunity in emerging markets, een analyse van de Fixed Income Group van Vanguard.

De auteurs noemen twee belangrijke redenen waarom zij denken dat de piek in de EM-inflatie nabij is en waarom de resulterende desinflatie aantrekkelijke koopkansen voor EM-obligaties met lange looptijd in lokale munt zal creëren.

Enerzijds ziet het consumptiepatroon van goederen en diensten er in de EM anders uit, met een groter aandeel van energie en voeding in de consumer price index (CPI). Dat heeft bijgedragen aan de hogere inflatie in de opkomende landen.

De recente inflatie in de opkomende markten is bovendien meer aanbodgedreven geweest dan in de ontwikkelde markten, door de grotere budgettaire stimulus in de ontwikkelde markten. Daardoor is de kans groter dat de inflatie in opkomende landen daalt als de druk aan de aanbodzijde afneemt.

Over het algemeen zijn de centrale banken in de opkomende markten proactief geweest bij het verhogen van de rente. En de marktprijzen anticiperen op een flink aantal renteverhogingen bovenop wat de centrale banken hebben geleverd.

Hoewel de auteurs niet kunnen aangeven of de inflatiepiek is bereikt, zijn zij van mening dat de rente op lokale opkomende markten er aantrekkelijk begint uit te zien. Zij gaan er van uit dat de trendbreuk nabij is, waardoor obligaties uit opkomende landen met een lange looptijd aantrekkelijk worden.