T. Rowe Price: EMD is springlevend!

T. Rowe Price: EMD is springlevend!

EMD
Algemeen (34) richting pijl

De stijgende inflatie, de stagnerende groei en de ontwrichting door de Russische inval in Oekraïne hebben de druk opgevoerd op economieën die eerder al zwaar waren getroffen door de pandemie. EMD heeft de zwaarste verliezen van het voorbije decennium geleden. Desondanks is Samy Muaddi, Portfolio Manager, Emerging Markets Bond Strategy bij T. Rowe Price van mening dat de fundamentals van EMD sterk blijven en dat de huidige spreads een sterke koopkans bieden.

  • In een turbulente periode op de financiële markten is schuldpapier uit de opkomende markten (EMD) zwaarder getroffen dan andere beleggingscategorieën omdat risicomijdende beleggers EMD massaal zijn ontvlucht. 
  • De geschiedenis leert dat een terugval in EMD vaak tot sterke herstelbewegingen heeft geleid. Bovendien lijken verdere mogelijke wanbetalingen van overheden al ingeprijsd, waardoor bijkomende verliezen onwaarschijnlijk zijn. 
  • T. Rowe Price meent dan ook dat de spreads van EMD volgens historische maatstaven zeer aantrekkelijk zijn en een sterke koopkans vormen.

 

Waarderingen EMD weerspiegelen de realiteit beter dan andere markten 
Waarom is dit een goed moment om te beleggen in EM-staatsobligaties in harde valuta? De ervaring leert dat scherpe dalingen in EM-staatsobligaties een sterke contraire indicator zijn voor de performance in de daaropvolgende 12 maanden. Met andere woorden, scherpe verliezen in het verleden worden altijd gevolgd door sterke oplevingen. Bovendien is toekomstig verlies al ingeprijsd – Muaddi gelooft eenvoudigweg niet dat er momenteel veel overgewaardeerde EM-staatsobligaties zijn. Als hij gelijk heeft, is de huidige spread op EMD zeer aantrekkelijk in vergelijking met het verleden. 
 
 
Het beleggingssentiment is meer tijdelijk en zal daarom op de korte tot middellange termijn waarschijnlijk veranderen. Ondanks de verbeterende fundamentals blijft EMD een enigszins gestigmatiseerde beleggingsklasse. Beleggers beschouwen EMD doorgaans als overbodiger dan bijvoorbeeld Amerikaanse high yield en zullen het eerder dumpen als het even tegenzit. Dit hoeft niet te betekenen dat de markten overdreven negatief zijn over EMD, maar het suggereert wel dat er sprake kan zijn van een aanhoudende zelfgenoegzaamheid ten aanzien van andere beleggingscategorieën. Terwijl de opkomende markten de risico's voor de wereldeconomie grotendeels al hebben ingeprijsd, is het mogelijk dat andere markten het slechte nieuws nog niet volledig hebben verwerkt of veronderstelen dat centrale banken alle problemen wel even zullen oplossen.
 
Gezien de huidige onzekerheid over de wereldeconomie en de financiële markten is het moeilijk om een sterke overtuiging te hebben over de waarschijnlijke richting van de rente op korte termijn. Recente gegevens hebben verrast, en de Fed heeft bewezen behendig te zijn in het reageren op die gegevens. Zo staat de MOVE-index, die de volatiliteit op de obligatiemarkten meet, momenteel net onder 140, tegen ongeveer 85 in januari (in juni 2021 stond hij nog onder 60), wat wijst op een grote onzekerheid over het renteverloop. Hoewel meer verrassingen niet kunnen worden uitgesloten, is het echter waarschijnlijk dat het einde van de renteverhogingscyclus van de Fed dichterbij is dan het begin. Muaddi verwacht dat de rentevolatiliteit zal afnemen voordat de rente zelf daalt, wat een voorbode is van een herstel in EM-obligaties.
 
Selectief zijn kan rendement opdrijven 
Al met al meent Muaddi dat het huidige rendement op EMD een goede afspiegeling is van wat een belegger waarschijnlijk zal genereren. De waarderingen lijken over het algemeen accuraat, wat betekent dat het neerwaartse risico waarschijnlijk beperkt zal blijven. Bovendien zijn er mogelijkheden voor actieve beleggers om door selectief te zijn rendementen na te streven die boven die van de JP Morgan EMBI Global Diversified liggen. Zo kunnen beleggers overwegen om zowel noodlijdende staatsobligaties als obligaties van de hoogste kwaliteit te vermijden en in plaats daarvan te streven naar overwogen posities in obligaties met een rating van hoge kwaliteit B en BB, die een rendement bieden van meer dan 7% en een zeer laag risico op wanbetaling. Bovendien lopen landen die een ongebonden buitenlands beleid voeren of waarvan het buitenlands beleid op één lijn ligt met dat van het Westen minder risico dan landen die mogelijk onderworpen zijn aan sancties of kwetsbaar zijn om te worden meegesleurd in regionale geschillen.