Stephan Langen: Maak duurzame doelstellingen concreet

Stephan Langen: Maak duurzame doelstellingen concreet

Duurzaam beleggen ESG
Stephan Langen-ASN Impact Investors-980x600.jpg

Door Stephan Langen, Fund Manager bij ASN Impact Investors

De Verenigde Naties hebben hun SDGs niet opgesteld voor beleggers. De duurzame doelen leiden alleen maar af, terwijl het klimaat, biodiversiteit en mensenrechten snelle actie vereisen. Vermogensbeheerders moeten daarom hun eigen, concrete en urgente duurzaamheidsdoelstellingen opstellen.

Meer dan honderd wetenschappers hebben de VN opgeroepen de Sustainable Development Goals (SDGs) los te laten. Deze in 2015 geïntroduceerde doelstellingen zouden te veel leunen op de economische processen die de problemen in eerste instantie veroorzaakten en daarmee de aanleiding waren om de doelstellingen te formuleren.

Dat werkt niet, zo betogen zij. Ik kan mij daar wel in vinden. De financiële sector sprong al vroeg op deze SDGs, als waren zij de heilige graal van duurzaam beleggen. Het probleem was echter dat de SDGs helemaal niet opgesteld waren als leidraad voor beleggers. Zij waren ontwikkeld voor overheden wereldwijd, die er hun beleid op af zouden moeten stemmen.

Echter, zoals het gaat met dit soort frameworks, de term SDG-belegging was snel geboren. Toch komt het laten aansluiten van de VN-doelen op beleggingsbeslissingen wat gekunsteld over. Het is een soort mapping-oefening, waarbij de belegging wordt geacht bij te dragen aan diverse doelstellingen.

Dat leidt tot claims dat een fonds ‘voor 15% bijdraagt aan SDG 13 (klimaat)’. Het geeft een soort van comfortabel gevoel van accuraatheid en precisie, maar hoe moet ik 15% interpreteren? Wat draagt het fonds nou precies bij aan het klimaat? Als ik voor 15% ga werken aan mijn doelstellingen, weet mijn leidinggevende dan wat mijn inspanningen opleveren?

SDGs voegen weinig toe

Laat ik vooropstellen: duurzame doelstellingen voor beleggingen zijn hard nodig. Wij staan voor grote uitdagingen om binnen planetaire grenzen de economie aan te passen. Om de vruchten die we van economische activiteiten plukken rechtvaardig te verdelen.

Dit vergt inderdaad ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Daar zijn al geruime tijd internationale standaarden en principes voor. SDGs hebben daar weinig aan toegevoegd. Sterker nog: naar mijn persoonlijke bescheiden mening hebben ze ons er zelfs van afgeleid.

Een duurzame doelstelling op het gebied van klimaat of biodiversiteit is niet zo moeilijk op te stellen. Je legt jezelf bijvoorbeeld op dat je de footprint van je beleggingen (de uitstoot van emissies of het effect op biodiversiteit) per 2030 (later is echt niet verantwoord) op een lager niveau wilt krijgen.

Hoe weet je dan of je op weg bent om die doelstelling te halen? Dat vergt inderdaad nogal wat. Je moet een meetmethode ontwikkelen, data ontsluiten en rapportageprocessen inrichten. Daarnaast zul je instrumenten moeten ontwikkelen om je portefeuille bij te sturen richting het doel. Dat is gedetailleerd en moeilijk werk.

Te vaak horen we het argument dat het ontbreken van methoden, data et cetera het stellen van concrete doelen in de weg zit. Ik zou de redenering liever omdraaien. We hebben doelstellingen nodig om de urgentie te creëren die leidt tot het ontwikkelen van methoden en het ontsluiten van data.

Niet afwachten

Het goede nieuws is dat er al een methode is ontwikkeld om de klimaatfootprint van een beleggingsportefeuille te berekenen. Het betreft de Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Op het gebied van het berekenen van een biodiversiteitsfootprint is een gelijksoortig initiatief onderweg: de Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Het is ook heel hard nodig dat er betere methoden komen op het gebied van mensenrechten. Naast het Platform for Living Wage Financials (PLWF) is er op dat gebied nog te weinig ontwikkeling te bespeuren.

Er is geen tijd om af te wachten. Het is tijd om in actie te komen en bij te dragen. Vermogensbeheerders moeten concrete duurzame doelstellingen opstellen en zich niet bezighouden met allerlei mapping-oefeningen. Ze moeten al hun hersenkracht mobiliseren om gezamenlijk gedragen oplossingen te implementeren.

Maar al te vaak worden mogelijke oplossingen bekritiseerd. Helaas wordt dat meestal niet gevolgd door suggesties ter verbetering. Bij dezen een oproep aan eenieder om mee te denken en aan te sluiten bij platforms die zich richten op oplossingen. We hebben gewoonweg geen tijd om te dralen.

Stephan Langen is Fund Manager bij ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.