BLI: Het lijkt erop dat de onvermijdelijke vertraging van de wereldeconomie is ingezet

BLI: Het lijkt erop dat de onvermijdelijke vertraging van de wereldeconomie is ingezet

Economie algemeen Financiële markten algemeen Vooruitzichten
Koersen omlaag.jpg

Het lijkt erop dat de vertraging van de wereldeconomie, die onvermijdelijk was na de bliksemsnelle groei in 2021, is ingezet. Dat schrijven Guy Wagner en zijn team in de recentste marktanalyse.

De Verenigde Staten blijven de meest dynamische regio, hoewel het bbp er in het eerste kwartaal onverwacht geannualiseerd 1,4% op achteruitging ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar.

“De terugval van het bbp is hoofdzakelijk te wijten aan de tegenstelling tussen enerzijds de sterk gestegen importcijfers naar aanleiding van de toegenomen binnenlandse vraag en anderzijds de dalende exportcijfers door de gekelderde buitenlandse vraag”, zegt Guy Wagner, Chief Investment Officer en Bestuurder-Directeur van de fondsbeheersmaatschappij BLI - Banque de Luxembourg Investments.

“Niet alleen de consumentenbestedingen, maar ook de bedrijfsinvesteringen blijven op respectabele niveaus en vertonen tot op heden geen tekenen van verzwakking.” 

Oorlog in Oekraïne laat zich steeds meer voelen in de Europese economie

In de eurozone is het bbp in het eerste kwartaal met slechts 0,2% gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal. Het militaire conflict in Oekraïne begint zich duidelijk te laten voelen in de Europese economische activiteit. De Chinese bbp-groei in het eerste kwartaal was te danken aan de gunstige cijfers van de industriële productie en de bedrijfsinvesteringen, al zijn de consumentenbestedingen gedaald door de ingrijpende quarantainemaatregelen in het kader van het nultolerantiebeleid voor nieuwe coronabesmettingen. In Japan kon de zwakke yen niet verhinderen dat de exportcijfers onder invloed van de vooruitzichten op een afnemende wereldwijde vraag geleidelijk aan daalden.

Amerikaanse Federal Reserve verhoogt richtrente met 50 basispunten

Zoals verwacht, heeft de Amerikaanse Federal Reserve begin mei de richtrente met 50 basispunten verhoogd. Daarmee landt de overheidsrente tussen 0,75% en 1%. Voorzitter Jerome Powell gaf aan dat dat principe van rentesprongen met 50 basispunten vermoedelijk zou worden aangehouden bij de volgende vergaderingen in juni en juli. De monetaire overheden gaven ook aan vanaf juni de activa op de balans te willen afbouwen.

In de eurozone heeft de centrale bank in april bevestigd haar obligatie-inkopen sneller te gaan afbouwen, om het effecteninkoopprogramma in de loop van het derde kwartaal dan stop te zetten. De Luxemburgse econoom stelt dat "een stijging van de rentevoeten is uitgesloten voordat de effecteninkopen worden stopgezet, dus zou de monetaireverkrappingscyclus van de ECB tijdens de zomermaanden van start kunnen gaan".

Overheidsrente blijft sterk stijgen

Aangezien de inflatie nog steeds geen keerpunt heeft bereikt, blijft de overheidsrente sterk stijgen aan beide zijden van de grote plas, ondanks de vooruitzichten op een krimp van de economische activiteit. Zo is de tienjaarsrente opgeveerd in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Daardoor heeft de JP Morgan EMU Government Bond Index sinds 1 januari een flinke duik van 8,7% genomen.

Beursresultaten blijven zwak

Het eerste kwartaal was al moeilijk voor de aandelenmarkten en april bracht geen beterschap. "De op hol slaande inflatie, de monetaire verkrapping door de Federal Reserve en de ontwikkeling van het militaire conflict in Oekraïne wegen op de beurskoersen."

De terugval van de wereldwijde aandelenindex MSCI All Country World Index Net Total Return in euro met 3% schetst geen betrouwbaar beeld van de onderliggende zwakte op de aandelenmarkten, omdat die in euro uitgedrukte index profiteerde van de sterke stijging van de dollar in de loop van de maand.

"Op sectorniveau leverden traditioneel defensieve sectoren zoals basisconsumptiegoederen, nutsdiensten, gezondheidszorg en energie de beste prestaties, terwijl technologie en telecomdiensten bijzonder zwak presteerden. De toonaangevende Amerikaanse technologie-index Nasdaq daalde met 13,3% (in USD), het grootste maandverlies sinds oktober 2008." besluit Guy Wagner.