BLI: Mondiale economische groei blijft sterk

BLI: Mondiale economische groei blijft sterk

Rente Aandelen Europa Verenigde Staten
Outlook vooruitzicht (04)

Hoewel de pandemie nog altijd hevig woedt, blijft de mondiale economische groei sterk. Dat staat in de meest recente marktanalyse van Guy Wagner en zijn team bij Banque de Luxembourg Investments (BLI).

Zo ging het Amerikaanse BBP er in het vierde kwartaal geannualiseerd met 6,4% op vooruit ten opzichte van het derde kwartaal, geschraagd door de binnenlandse consumptie en de aanvulling van de voorraden. Over het volledige jaar 2021 kende het Amerikaanse bbp een reële groei van 5,7%, het hoogste cijfer sinds 1984.

'In de eurozone toont de conjunctuurgroei zich minder uniform.Eind vorig jaar deed de economie het vrij goed in Frankrijk, Italië en Spanje, maar werd die in Duitsland onevenredig aangetast door de verstoorde toeleveringsketens in de industrie', zegt Guy Wagner, Chief Investment Officer en Bestuurder-Directeur van de fondsbeheersmaatschappij BLI.

Met een groei van 5,2% in het voorbije jaar liet ook het bbp van de eurozone sterke winst optekenen. In China lieten de afnemende activiteit in de vastgoedsector en de zwakke binnenlandse consumptie zich voelen in de groei in het vierde kwartaal, die ten opzichte van het voorgaande jaar slechts 4,0% bedroeg. 'Dit jaar moet de activiteit worden ondersteund door een uitbreiding van het monetaire en fiscale beleid.'

Het Japanse parlement heeft een aanvullende begroting goedgekeurd, wat erop wijst dat de nieuwe eerste minister wezenlijke publieke steunmaatregelen wil blijven aanbieden.

Kosten van levensonderhoud blijven sterk stijgen

Het leven wordt alsmaar duurder. Zo klom de Amerikaanse inflatie van 6,8% in november tot 7,0% in december, het hoogste peil sinds juni 1982. De deflator van de consumentenuitgaven zonder energie en voeding, de favoriete inflatiegraadmeter van de Federal Reserve, ging van 4,7% naar 4,9%, en verbrak daarmee het record van september 1983.

'Ook in de eurozone ging de inflatie in stijgende lijn en werd eind vorig jaar het hoogste peil bereikt sinds de invoering van de eenheidsmunt', aldus de Luxemburgse econoom.

Fed zinspeelt op stijging van voornaamste rentevoeten

Zoals verwacht, heeft het Federal Open Market Committee van de Federal Reserve tijdens de januarivergadering beslist het effecteninkoopprogramma stop te zetten in maart. Op dat moment zal ook de stijging van de voornaamste rentevoeten worden ingezet. Jerome Powell deelde niet mee aan welk tempo de monetaire verkrapping zou plaatsvinden, maar drukte zich wel voorzichtiger uit dan gewoonlijk.

Hij vertelde dat de inflatie veel hoger lag dan in de voorgaande cycli en dat hogere rentevoeten de doelstelling van volledige tewerkstelling niet in het gedrang zouden brengen. Zoals voorzien, zal de obligatieportefeuille dit jaar worden afgebouwd.

Dat zal vooral gebeuren door schuldbewijzen op de eindvervaldag niet opnieuw te beleggen, en niet door de rechtstreekse verkoop van staatsobligaties of hypotheken. De raad van bestuur van de Europese Centrale Bank komt dit jaar pas begin februari voor de eerste keer samen.

Overheidsrente stijgt in VS en Europa

Het vooruitzicht op een geleidelijke monetaire verstrakking door de Amerikaanse Federal Reserve heeft aan beide zijden van de grote plas geleid tot hogere overheidsrente. De Duitse tienjaarsrente heeft voor de eerste keer sinds mei 2019 de kaap van 0% gerond. Ook in Frankrijk, Italië en Spanje is de tienjaarsrente gestegen.

Beurzen slechtste maand sinds maart 2020

De beurzen hebben in januari de slechtste cijfers neergezet sinds maart 2020. Die terugval werd lichtjes getemperd door de heropleving van de beurskoersen in de laatste twee handelsdagen van de maand. Ook de wereldwijde aandelenindex MSCI All Country World Index Net Total Return in euro verloor 3,5%.

'De aandelenkoersen daalden nadat de notulen van de decembervergadering van de Amerikaanse Federal Reserve werden gepubliceerd, waarin werd gesuggereerd binnenkort over te gaan tot een strenger monetair beleid dan voorzien.De grootste correcties op sectorniveau zagen we bij de zogenaamde groeibedrijven, wat verklaart waarom technologie, discretionaire consumptie en gezondheidszorg het minder goed deden.'

De beste prestaties kwam van de zogenaamde waardeaandelen. Energie kende zelfs een sterke groei, op de voet gevolgd door financiën en nutsdiensten, besluit Guy Wagner.