abrdn: Diversifieer om te profiteren van wereldwijde groei

abrdn: Diversifieer om te profiteren van wereldwijde groei

Inflatie Obligaties Aandelen Vooruitzichten
Wereld.jpg

abrdn verwacht voor 2022 wereldwijd economische groei, maar in een gematigd tempo, al zullen sommige landen versnellen, zoals Duitsland, Spanje, Indonesië, Maleisië en Thailand. Ook in Japan, Australië en India zou de groei op peil moeten blijven.

De aanhoudende verbeteringen in de behandeling en preventie van COVID-19 stuwt de groei. De inflatie houdt aan in ten minste het eerste kwartaal, waardoor sommige centrale banken de rente verhogen en de staatsobligatierente stijgt.

Terwijl een opleving van de verwerkende industrie de economieën in 2021 vooruithielp, zal de dienstensector de groei in 2022 aanjagen, denkt de Britse vermogensbeheerder. De verwerkende industrie kreeg in 2021 volgens abrdn te maken met een inhaalvraag naar goederen.

Dit is terug te zien in de inkoopmanagersindex (PMI): deze is nu twee keer op rij gestegen, zowel voor de verwerkende industrie als voor de dienstensector.

Andere factoren die het herstel ondersteunen, zijn onder meer de goed gevulde portemonnees van huishoudens in de VS met een persoonlijke spaarquote van 7,5%. Ook de overheidsuitgaven in de VS nemen toe met onder meer dankzij de goedkeuring van een infrastructuurwet van 1 biljoen dollar.

Inflatie

De stijgende kosten van energie en arbeid, de tekorten aan halfgeleiders en de lagere productiecapaciteit zijn de factoren die de inflatie momenteel doen stijgen.

Het vergt tijd om dit op te lossen en daarom verwacht abrdn dat de inflatie minstens tot het einde van het eerste kwartaal van 2022 hoog blijft. Mocht de inflatie stijgen met 0,5% op maandbasis, dan kan de Amerikaanse inflatie op jaarbasis oplopen tot bijna 7%.

De markten rekenen momenteel op twee renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve vanaf juni 2022, maar aangezien het streefcijfer voor de kerninflatie in de Verenigde Staten al lijkt te zijn gehaald en de werkloosheidsgraad dicht bij het streefcijfer ligt, bestaat de kans dat de renteverhogingen eerder plaatsvinden.

abrdn vermoedt dat de Fed voorbij de inflatiepiek in het eerste kwartaal kijkt en pas in het derde of zelfs vierde kwartaal begint met verhogen. Japan daarentegen is nog ver verwijderd van zijn inflatiedoelstelling. In de EU is een hoge inflatie nog niet zo lang aan de orde; een normalisatie van de rente op deze markten zal wellicht pas in 2023 plaatsvinden.

Obligaties

De groeivooruitzichten en de verminderde steun van de centrale banken voor staatsobligaties kunnen zorgen voor een hogere rente op die categorie schuldpapier. abrdn heeft een voorkeur voor obligaties in Amerikaanse dollars en voor de hogere inkomsten uit high-yield obligaties.

Voor obligaties in lokale valuta’s prefereert abrdn Aziatische staatsobligaties met stabiele valutaprognoses en een hoge ‘carry and roll’: bijvoorbeeld staatsobligaties van India en China met steile looptijdstructuren in het midden van de curve.

Verder concentreert de vermogensbeheerder zich op aandelen in Europa, Japan, Australië, de ASEAN-regio en op banken wereldwijd. Deze zijn allemaal gevoelig voor hogere staatsobligatierendementen.

Zuidoost-Azië zal waarschijnlijk profiteren van een versneld herstel van COVID-19 en heeft een grote blootstelling aan financiële waarden, zodat er een groot potentieel is voor winstverbetering en een beter resultaat dan in de meeste ontwikkelde markten.

Risico's en kansen

Het grootste risico voor 2022 zou een nieuwe COVID-19--variant zijn die vaccins niet kunnen tackelen. Een andere rem op het herstel is een aanhoudend hogere inflatie.

Daarnaast wijst abrdn op een aantal andere risico’s, zoals het risico dat de Fed in een versneld tempo tapering gaat doorvoeren, en de komende verkiezingen in Italië, Korea, Frankrijk en Oostenrijk, gevolgd door het Chinese Nationale Volkscongres in november 2022. Een toename van de spanningen tussen de VS en China vormt eveneens een risico.