San Lie: Biodiversiteit als nieuwe asset class

San Lie: Biodiversiteit als nieuwe asset class

Duurzaam beleggen ESG
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Head of Portfolio Management bij ASN Impact Investors

Ik wil u als institutionele belegger uitnodigen om met ons te leren hoe je kunt investeren in natuurherstel. Want wat mij betreft is biodiversiteit de nieuw(st)e asset class.

Dat het onderwerp biodiversiteit in opkomst is, behoeft denk ik geen betoog. In een eerdere column voor dit platform refereerde ik al aan het toonaangevende internationale onderzoek (IPBES, 2019) dat waarschuwde dat 1 miljoen planten- en diersoorten dreigen te verdwijnen, terwijl veel grondstoffen, ecosystemen en economische sectoren juist afhankelijk zijn van deze soortenvariatie.

In datzelfde artikel refereerde ik ook aan het gezamenlijke onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving (uit 2020) dat aantoonde dat Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor 510 miljard euro financieringen hebben uitstaan bij bedrijven met een (zeer) hoge afhankelijkheid van biodiversiteit.

Beide rapporten waarschuwden vooral voor de negatieve gevolgen van de afname van biodiversiteit en de financiële risico’s die daarmee samenhangen.

It’s the ecology, stupid

Mijn zeer gewaardeerde collega Piet Sprengers voegde aan de reeks publicaties recentelijk nog een mooi boekwerkje toe. In zijn recent gepubliceerde Duurzaam Denkbeeld ‘It’s the ecology, stupid’ refereert hij aan de bekende uitspraak ten tijde van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1992 ‘It’s the economy, stupid’.

Piet stelt de terechte vraag: wat doet de economie er eigenlijk nog toe als de ecologie zover achteruit holt dat het menselijk bestaan in gevaar komt? Biodiversiteit is waar alles om draait.

Van natuurvernietiging naar natuurherstel

Ik ben het daar 100% mee eens. Biodiversiteit vormt de basis van ons bestaan: het voorziet ons van schoon drinkwater, voedsel, levert grondstoffen voor medicijnen, zorgt voor klimaatadaptatie en vormt een buffer tegen ziektes. Het afremmen van de vernietiging van de biodiversiteit heeft weinig zin, de knop moet om, we moeten gaan voor natuurherstel.

Het mooie is: natuurherstel kan samen gaan met financieel rendement. Hier kunnen en hebben we als financiële sector dus een grote rol te pakken. Juist nu de politiek, die hier (eigenlijk) het voortouw in zou moeten nemen, het helaas laat afweten.

Wij hoeven als sector niet te wachten tot een volgende conferentie om met elkaar te praten, te praten en nog eens te praten. Wij kunnen gewoon vandaag een eerste stap zetten en van elkaar leren.

Het beleggen in natuurherstel staat nog in de kinderschoenen. We zullen moeten leren met elkaar en van elkaar. Ik nodig u graag uit dat samen met ons te doen.

San Lie is Head of Portfolio Management bij ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.