AXA IM: Greenium is een blijvertje

AXA IM: Greenium is een blijvertje

Duurzaam beleggen Obligaties
Investering.jpg

De premie die beleggers betalen voor de aanschaf van groene obligaties, de zogeheten greenium, is een blijvend fenomeen, aldus Johann Plé, fixed income portfolio manager bij vermogensbeheerder AXA IM. Groene obligaties spelen een steeds groter wordende rol in het vastrentende universum.

De Europese deal - €12 miljard aan groene obligaties met een looptijd tot 2037 – was de grootste ooit. De vraag oversteeg het aanbod zelfs meer dan tien keer. De obligatie werd in de markt gezet tegen een premie van ongeveer 2,5 basispunten ten opzichte van gewoon schuldpapier.

Dit is een trend die zich al enige tijd geleidelijk manifesteert en het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod weerspiegelt. Het is echter belangrijk te erkennen dat de omvang van de greenium kan variëren per moment. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor beleggers in de groene obligatiemarkt, zegt Plé.

Duitsland gaf in september 2020 zijn eerste groene obligatie uit. Aangezien het land elke groene obligatie afzet tegen een ‘standaard’ obligatie met dezelfde looptijd, werd voor het eerst het prijsverschil zichtbaar. Bij de uitgifte was de groene obligatie 1 basispunt duurder dan zijn conventionele tegenhanger. Inmiddels is de greenium vandaag uitgegroeid tot meer dan 6 basispunten. Daarbij geldt dat wanneer het niveau van uitgiftes daalt, de greenium toeneemt, merkt de Franse portfoliomanager op.

Er zijn maar weinig markten die zo duidelijk het verschil in beprijzing tonen tussen standaard en groene obligaties als de Duitse. De Franse vermogensbeheerder stelt dat er vrijwel overal sprake is van een greenium maar dat deze per categorie sterk verschilt. Gemiddeld genomen over het totale universum bedraagt de greenium 3 tot 3,5 basispunten.

Voor staatsschuld bedraagt het greenium ongeveer 7 basispunten, voor bedrijfsschulden ongeveer 4 basispunten en voor semi-staatsobligaties ongeveer 2 basispunten. Binnen bedrijfsobligaties is er een aanzienlijk verschil tussen een sector als nutsbedrijven, waar de greenium ongeveer 2 basispunten bedraagt, en de autosector, waar het ongeveer op 11 basispunten ligt.

AXA IM verwacht dat de greenium zal blijven bestaan. Sommige delen van het universum zullen convergeren naarmate er meer obligaties worden uitgegeven, maar deze zullen worden gecompenseerd door obligaties die worden uitgegeven door bedrijven die nog niet op de markt zijn verschenen: redelijkerwijs mag worden verwacht dat bijvoorbeeld bedrijven in de auto-, detailhandels- of consumentengoederensector na verloop van tijd voorname uitgevers van groene obligaties zullen worden. In het begin zullen deze obligaties waarschijnlijk tegen een aanzienlijke premie worden verhandeld, waardoor de totale greenium ongeveer op het huidige niveau zal blijven.