Schroders: Meeste beleggers willen meer in private assets beleggen vanwege diversificatie

Schroders: Meeste beleggers willen meer in private assets beleggen vanwege diversificatie

Private Equity
Asset allocatie (1).png

De grote meerderheid van de institutionele beleggers is van plan hun blootstelling aan private assets het komende jaar te verhogen omdat ze steeds meer belang hechten aan de diversificatievoordelen, zo blijkt uit de Institutional Investor Study 2021 van Schroders.

Volgens dit omvangrijke jaarlijkse onderzoek onder 750 institutionele beleggers uit 26 locaties met een gezamenlijk belegd vermogen van 26,8 biljoen USD, dat voor het eerst in 2017 werd gehouden, is 90% van de beleggers van plan hun allocatie naar een of meer soorten private assets het komende jaar te verhogen.

Het toenemende belang van private assets bleek ook uit het feit dat 47% van de bevraagde beleggers wereldwijd (Nederland: 59%) aangaf dat ze, gelet op de economische en financiële impact van de pandemie, willen doorgaan met de spreiding naar alternatieve beleggingen en private markten en de afbouw van hun beursgenoteerde posities. Dat is bijna twee keer zo veel als vorig jaar.

Meer dan een derde, namelijk 37% (Nederland: 33%) zei ook dat ze ESG-aspecten als gevolg van de pandemie nu belangrijker vonden, waarbij 54% (Nederland: 67%) vooral werd aangesproken door ESG-strategieën waar het ‘goed voor alle belanghebbenden’-principe centraal staat in het beleggingsproces.

Maar liefst 80% verklaarde dat hun allocatie naar private assets was ingegeven door de noodzaak hun portefeuilles te spreiden, tegen 78% een jaar geleden en 73% in 2019.

Track record en stabiliteit van het team, alsmede kwaliteit en transparantie van de rapportage waren de belangrijkste factoren bij de selectie van private asset managers. Beleggers in Latijns-Amerika legden daarbij veel meer nadruk op het vermogen om te voldoen aan plaatselijke behoeften dan de wereldwijde onderzoeksgroep.

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets van Schroders Capital, merkt op:

“Private assets maken een steeds groter deel van institutionele portefeuilles uit. Bemoedigend is dat er signalen zichtbaar worden dat beleggers oog krijgen voor de veelzijdigheid van de private markten. Maar hoewel duidelijk is dat institutionele beleggers grote waarde hechten aan echte diversificatie, lijken ze de variatie en diversificatiemogelijkheden binnen de categorie private assets nog te onderschatten.

Want behalve de keuze tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd zijn er ook diversificatiemogelijkheden binnen de groep private assets zelf. Door verschillende categorieën private assets te combineren kunnen beleggers exposure krijgen naar zeer uiteenlopende rendements-, risico- en liquiditeitsprofielen en bovendien verschillende onderliggende macro-economische en sectorspecifieke rendementsbronnen benutten.

De private markten zijn zeer divers. Ze bieden een breder scala aan risico’s dan veel beleggers beseffen, zoals complexiteits- of illiquiditeitspremies, en bovendien kunnen veel private asset-oplossingen worden afgestemd op de voorkeuren van de belegger. Steeds meer klanten profiteren van deze mogelijkheden, waarbij het team samen met hen oplossingen zoekt die aansluiten op hun behoeften zoals die onder invloed van de pandemie en algemene onzekerheden in de markten veranderen.”

Maria Teresa Zappia, Chief Impact and Blended Finance Officer en Deputy CEO van BlueOrchard, zegt:

“Het is duidelijk dat er vanuit institutionele beleggers een grote vraag is naar strategieën die bijdragen aan positieve verandering.

Bovendien heeft Covid-19 duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is snel financiering beschikbaar te stellen aan kernsectoren van de economie. Tegelijkertijd is gebleken hoe essentieel de combinatie van publieke en private middelen is in een crisis, als er enorme bedragen nodig zijn en financiering vanuit de private sector alleen niet toereikend zou zijn.

Ook in de opkomende en frontier markten heeft private financiering een cruciale rol gespeeld, met speciale initiatieven voor de zwaarst getroffen sectoren en regio’s.”

Wereldwijd was private equity de favoriete beleggingscategorie voor de toekomst: 37% verwacht hun beleggingen hier uit te breiden. Daarna kwamen infrastructuuraandelen (32%) en impact investing (29%). Voor Nederlandse institutionele beleggers is private equity eveneens de favoriete beleggingscategorie voor de toekomst (58%), gevolgd door impact investing (50%) en infrastructuuraandelen (42%).

Vooral beleggers in Zuidoost-Azië en Noord-Amerika gaven voorrang aan private equity, terwijl de meeste beleggers in Europa vooral meer in infrastructuur-aandelen wilden beleggen. In Latijns-Amerika hadden private bedrijfsleningen de voorkeur.

Gevraagd naar de grootste bezwaren om in private assets te beleggen noemden beleggers de vrees voor te hoge kosten, een gebrek aan transparantie en hoge waarderingen.

Een belangrijke constatering hierbij is dat de illiquiditeit (42%) en complexiteit van de beleggingscategorie (35%) niet als grootste nadelen werden aangemerkt.

Dit kan betekenen dat beleggers nu beseffen dat illiquiditeit en lange beleggingsperioden niet alleen een nadeel zijn, maar ook een belangrijke reden om in private assets te beleggen.