PGIM FIxed Income: Economie eurozone kan nog niet op eigen benen staan

PGIM FIxed Income: Economie eurozone kan nog niet op eigen benen staan

Obligaties Eurozone
Berekeningen3.jpg

De economie van de eurozone kan nog niet zonder de steun van de ECB, stelt Katharine Neiss, Chief European Economist van PGIM Fixed Income. Er is waarschijnlijk nog € 500-750 miljard extra nodig om de economie te blijven stutten.

De Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) loopt bijna op haar einde. De ECB zal het opkoopbedrag de komende tijd afbouwen van zo’n € 80 miljard per maand naar € 20 miljard per maand aan het begin van het tweede kwartaal.

Neiss spreekt in haar jongste blog van een ‘kritieke fase’ voor de ECB in het uitstippelen van haar koers voor 2022 en daarna en belicht drie scenario’s.

In het eerste scenario komt de ECB ‘te laat met te weinig’ over de brug. In het tweede en minst waarschijnlijke scenario, begaat de ECB communicatiemissers die mogelijk tot een Europese ‘Taper Tantrum’ kunnen leiden.

In het derde, meest waarschijnlijke scenario - en volgens PGIM Fixed Income enig juiste - gaat de ECB haar maandelijkse opkopen verhogen en dat doortrekken tot na maart volgend jaar. Ook steeds meer monetaire analisten houden daar nu rekening mee, blijkt uit een peiling van de ECB waarnaar ze verwijst.

Neiss noemt verschillende redenen voor dit basisscenario. Zo vragen de ‘fundamentals’ van de eurozone nog steeds om méér accommoderend beleid. 'De ECB verwacht dat de groei in 2022 zal afzwakken en dat de inflatie op de middellange termijn ruim onder haar nieuwe inflatiedoel van 2 procent zal blijven. Recent data staven die vooruitzichten aangezien de onderliggende inflatie, zoals de maandelijkse veranderingen in de kerninflatie, gematigd blijft.' Een andere reden is dat de ECB ervan overtuigd is dat kwantitatieve verruiming werkt.

In dit scenario krijgt de 'reflation trade' een vervolg, blijven de rentes ‘lower for longer’, zullen de risicopremies van obligaties uit de Europese periferie verder dalen richting pre-2008 niveaus, en zal de euro-dollar zwakte aanhouden.

Neiss: 'Als de ECB duidelijk kan maken dat zij bereid is vast te houden aan haar krachtige beleidsstimulansen en zich er - met een bijna unanieme beslissing - toe verbindt haar nieuwe inflatiedoelstelling te verwezenlijken, dan kunnen de inflatieverwachtingen op middellange termijn sneller dan verwacht terugkeren naar het streefcijfer, misschien al in 2023. Een dergelijk resultaat zou, als het wordt bereikt, een geslaagde regimewisseling onder ECB-president Lagarde betekenen.'