Achmea IM: Grey Washing?

Achmea IM: Grey Washing?

Duurzaam beleggen
Duurzaam (14) klimaat.png

Dit artikel is onderdeel van de Kwartaalupdate Green Bonds Q2 | 2021 van Achmea Investment Management.

De Franse vastgoedonderneming Gecina heeft recentelijk al haar reguliere obligaties omgezet naar volledig groene obligaties (green bonds). Niet door een herfinanciering, maar door het simpelweg omkatten van de bestaande grijze bonds naar green bonds. De vraag is dan natuurlijk of dat zomaar kan. 

Is hier sprake van een verduurzamingsoperatie, of neigt het toch meer naar grey washing? En in hoeverre is dit een voorbode van meer van dergelijke omkattingen? Voor ons als Achmea Investment Management zijn dat belangrijkrijke vragen om op te letten, want in onze optiek moeten green bonds echt een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving en/of kapitaalmarkten.

Gecina wordt groene ‘Pure-play’ door bond-transformatie

In april stelde Gecina voor om al zijn 15 uitstaande obligaties (ca. € 5,6 miljard) om te zetten in groene obligaties. In mei werd het voorstel door 92% van de noteholders van de onderneming goedgekeurd. Met deze opvallende stap is Gecina een van de weinige bedrijven ter wereld met een financieringsprogramma dat volledig bestaat uit groene euro-obligaties. Ook in de toekomst zal de onderneming alleen nog groene obligaties uitgeven, zo hebben ze aangegeven.

Vastgoedonderneming Gecina is nu volledig met green bonds gefinancierd

Gecina kon deze stap van ‘omkatting’ zetten aangezien alle onderliggende assets, de gehele vastgoedportefeuille van de onderneming, voldoen aan de groen-obligatie criteria voor duurzaam vastgoed. De onderneming heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het verduurzamen van zijn portfolio. Dat heeft Gecina ook nodig voor het behalen van het begin 2021 aangescherpte doel: de hele vastgoedportefeuille moet in 2030 CO2-neutraal zijn. Het vastgoed van Gecina bestaat voor 81% uit kantoren, waaronder ‘shared office spaces’ en 19% uit appartementen, waaronder een deel studentenhuisvesting.

Gecina zegt hiermee ook tegen andere marktpartijen: ‘Kijk, als je wil, kun je stevige ambities neerzetten en waarmaken’. Kortom, wie in het grijze circuit blijft hangen heeft steeds meer uit te leggen. Feitelijk: het gaat erom wat je intenties als onderneming zijn en wat je daadwerkelijk doet; de financiering volgt daarop. Gecina heeft het resultaat van eerder werk aan verduurzaming van het vastgoed, via reguliere financiering, nu in één keer verzilverd door alle obligaties als ‘groen’ te labellen.

Financiële consequenties

Los van de verduurzamingsvraag, is er ook de financiële of rendementsvraag: heeft het re-labellen van grijs naar groen een effect op return gehad? Het antwoord is nee; de obligaties van Gecina zijn sinds deze aankondiging krapper gegaan in spread, maar er was geen sprake van een betere performance versus vergelijkbare issuers. Risico-opslagen van de gehele euro-credit markt zijn gedurende deze periode teruggelopen. Voor Gecina was dat in dezelfde mate het geval.

Is er dan misschien een toekomstig effect te verwachten van het re-labellen van grijs naar groen? Ten aanzien van groene obligaties is er vraag vanuit de bestaande ‘grijze’ obligatiebeleggers en aanvullend ook van groene beleggers. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot betere financieringsvoorwaarden voor Gecina. Alhoewel wij in eerste instantie geen verkrapping hebben gezien in risico-opslagen van Gecina vergeleken met vergelijkbare issuers zou dit in de toekomst wel kunnen ontstaan.

Interessant signaal naar de markt

Hoe kijken wij als Achmea IM naar deze vergroening van bestaande obligaties? Strikt vanuit het oogpunt van additionaliteit voegt deze vergroening van bestaande obligaties namelijk niets toe. Er worden geen nieuwe duurzame gebouwen gebouwd. Toch vinden wij het initiatief van Gecina een interessant signaal naar de markt. Voor de eigenaren van de bestaande obligaties betekent het dat ze nu ineens eigenaar zijn van groene obligaties.

Wij hebben de vergroeningsoperatie van Gecina beoordeeld aan de hand van ons eigen Achmea IM beoordelingsraamwerk voor green bonds. Alle onderliggende assets voldoen aan onze criteria voor duurzame activiteiten. Dat deze in het verleden via grijze bonds zijn gefinancierd, is daaraan ondergeschikt. En wat betreft additionaliteit: daar zijn geen stricte regels voor. In onze optiek is het allerbelangrijkste dat de issuers op een geloofwaardige manier beogen een duurzame transitie te maken; geen green washing dus. Dat maakt ze daarop ook aanspreekbaar. En het draagt er aan bij dat duurzaamheid meer mainstream wordt, en daar is het ons uiteindelijk om te doen.