Teslin: Wij scherpen onze ESG-ambities aan in de beleggingsportefeuilles

Teslin: Wij scherpen onze ESG-ambities aan in de beleggingsportefeuilles

Duurzaam beleggen ESG
Duurzaam beleggen (2).jpg

Teslin schroeft zijn ESG-ambities op. De smallcapbelegger heeft in samenwerking met MJ Hudson Spring een methodologie ontwikkeld die Teslin in staat stelt voor individuele ondernemingen de relevante ecologische en sociale aspecten en goed bestuur (ESG) in kaart te brengen.

'Eenmaal vastgesteld waar de uitdagingen liggen voor de specifieke onderneming, stellen we scherpe doelen waaraan we de besturen van de onderneming dan ook houden. Blijven ze achter, dan zullen we de bestuurders hierop aanspreken en acties ondernemen als we over tijd te weinig verbetering zien', zegt directeur Hein van Beuningen van Teslin bij de publicatie van de ESG-rapportages over 2020 van de aandelenfondsen Midlin, Gerlin en Teslin Participaties.

Die actieve benadering hanteert Teslin als betrokken aandeelhouder voor alle onderwerpen waar de fondsbeheerders de bedrijven in hun portefeuilles op volgen. Teslin investeert op basis van eigen analyses en laat zich niet leiden door de waan van de dag of de mening van stembureaus en andere dataproviders. 'ESG hebben wij nu volledig geïntegreerd in ons investeringsbeleid', zegt Rombout Houben, fondsmanager van Gerlin en Midlin.

'We vinden deze ESG-onderwerpen zo belangrijk omdat ze van essentieel belang zijn om op lange termijn waarde te kunnen creëren. We willen concrete resultaten zien en positieve veranderingen teweegbrengen, en dat lukt alleen met actieve betrokkenheid. Wij kunnen als actieve en betrokken langetermijnaandeelhouder met stevige belangen doorgaans invloed uitoefenen op besturen van ondernemingen. We hebben in de loop der jaren laten zien dat zo’n actieve benadering ook goede beleggingsresultaten oplevert. Rentmeesterschap rendeert.'

Sinds de oprichting van Teslin is investeren in bedrijven die fatsoenlijk ondernemen een kernwaarde. Teslin was dan ook vertegenwoordigd in de commissie-Tabaksblat die de eerste Code Corporate Governance heeft opgesteld. 'Ook stelden we al vragen aan onze portefeuillebedrijven over bijvoorbeeld de milieu-impact van hun activiteiten en over de manier waarop ze met hun medewerkers omgaan.'

De aandacht voor ESG-onderwerpen is dus niet nieuw. 'Wel hebben we onze benadering nu geactualiseerd, deels vanwege de betere beschikbaarheid van data en de verbeterde transparantie in het bedrijfsleven en deels omdat we ecologische en sociale aspecten verder wilden integreren in ons investeringsbeleid en meer in lijn brengen met onze historische focus op goed bestuur. We hebben een eigen methode ontwikkeld die past bij de eisen van deze tijd en zijn dit jaar begonnen met het publiceren van jaarlijkse ESG-rapportages om volledige transparantie te bieden aan onze investeerders, die van ons verwachten dat we aan de hoogste standaarden voldoen.'

Vooruitzichten

'De bedrijven waarin we investeren hebben in het algemeen al een behoorlijk goed ESG-profiel. Toch vinden wij het noodzakelijk om met de bestuurders van onze portefeuillebedrijven intensiever over ESG-factoren te spreken', zegt Jan-Jaap Bongers, fondsmanager van Teslin Participaties.

'Met name de manier waarop met ecologische factoren wordt omgegaan vergt een langetermijnvisie, die wij op alle andere vlakken ook vragen van onze ondernemingen. De gesprekken met besturen leveren wederzijds veel inzicht op. Wij bieden de bedrijven een outside-in-analyse met punten die volgens ons beter kunnen en wij leren de bedrijven nog beter kennen door kennis te nemen van de diverse initiatieven die al genomen worden. Daarom voorzien we op termijn een betekenisvolle verduurzaming van onze portefeuilles.'