Schroders: Aantrekkelijke private credit ook toegankelijk voor kleinere beleggers

Schroders: Aantrekkelijke private credit ook toegankelijk voor kleinere beleggers

Obligaties Alternative FI Private Debt
Euro

Tot nu toe was private credit voorbehouden aan grote institutionele beleggers. Bij hen is dit schuldpapier populair. Maar deze markt wordt toegankelijker en biedt beleggers diverse voordelen. Dat schrijven Duncan Lamont en Ji-Eun Kim. Ze zijn respectievelijk Head of Research and Analytics en Head of Multi-Private Asset Investments bij Schroders.

De belangstelling voor onderhands schuldpapier is aanzienlijk toegenomen. In 2013 had slechts 2% van de Europese pensioenfondsen een blootstelling hieraan.

Ondertussen is dat gegroeid tot 16%. De allocaties zijn nog steeds laag, maar groeien, omdat beleggers op zoek zijn naar een hoger rendement dan traditionele vastrentende waarden. Schroders wijst er nadrukkelijk op dat private credit niet langer is voorbehouden aan uitsluitend grote beleggers.

Opvallend hogere creditspreads

De belangrijkste aantrekkingskracht van private credit ligt in de hogere rendementen te opzichte van traditionele vastrentende waarden. Terwijl investment grade bedrijfsobligaties creditspreads van 1,0-1,5% bieden, is het mogelijk om 2,0% of meer te verdienen aan senior infrastructure en real estate debt. High yield obligaties leveren 4,0-5,0% op, junior infrastructure debt biedt gemiddeld 4,5%.

Deze extra creditspread is te wijten aan een aantal factoren. Doorgaans wordt gewezen naar een illiquiditeitspremie. Een hogere compensatie voor het langere tijd wegzetten van kapitaal. Volgens de specialisten van Schroders zijn er meerdere redenen voor de hogere vergoedingen, zoals omvang van de transactie, complexiteit en het vermogen van een manager om de juiste deals te vinden.

Risicovermindering

Onderhandse schuld biedt niet alleen hogere rendementen, maar gaat ook gepaard met lagere verliespercentages. Dit lagere risico komt door twee factoren:

- Lagere gemiddelde wanbetalingspercentages

- Hogere gemiddelde herstelpercentages

Het wanbetalingspercentage is gekoppeld aan het risico van de onderliggende waarde of het project dat gefinancierd wordt. Infrastructuur vertoont een grote cashflowstabiliteit en een aanzienlijk lager risicoprofiel dan bedrijfsobligaties. Vastgoed kan ook een lager risico met zich meebrengen dan bedrijfsobligaties, zeker nu financieringsstructuren conservatiever zijn dan voor de financiële crisis.

Onroerend goed en infrastructuurschuld hebben ook het voordeel dat ze normaal gesproken zijn gedekt door fysieke activa, zoals telecommunicatietorens, kantoorgebouwen of magazijnen. In geval van wanbetaling kunnen activa worden verkocht en de schuldverstrekker kan worden afbetaald. Dit verhoogt het herstelpercentage en beperkt verliezen. Het herstel bij infrastructurele en vastgoedschulden bedraagt gemiddeld ongeveer 75%, aanzienlijk meer dan de 40% voor bedrijfsobligaties.

Markt wordt toegankelijker

Ondanks de aantrekkingskracht van private credit kent 85% van de Europese pensioenfondsen geen enkele blootstelling eraan. Schroders verklaart dit door de uitdagingen voor kleinere beleggers op het gebied van governance en toegankelijkheid.

Door innovatie in het productaanbod is het nu echter mogelijk, zelfs voor kleinere beleggers, om toegang te krijgen tot een gediversifieerde private credit-portefeuille. Dit kan door samenwerking met een partner op dit gebied, die toegang heeft tot deze markt en eventueel investeringen kan bundelen. Dat geeft dan weer de mogelijkheid om toegang te krijgen tot deals die anders onbereikbaar bleven.