ABP: alle duurzaamheidsdoelen 2015-2019 gehaald

 -

ABP: alle duurzaamheidsdoelen 2015-2019 gehaald

Duurzaam beleggen Pensioenfondsen
Duurzaam (3).jpg

ABP behaalde in 2019 alle doelstellingen voor duurzaam en verantwoord beleggen die het pensioenfonds voor de periode van 2015 tot en met 2019 had gesteld. De beleggingen in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties namen toe van € 29 miljard eind 2014 tot € 65,6 miljard eind 2019. De beleggingen in hernieuwbare energie stegen in die periode van € 1,4 miljard tot € 6,5 miljard. De CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen bezit, daalde met 37% ten opzichte van 2014. Het fonds behaalde niet alleen haar doelen maar verduurzaamt ook haar hele beleggingsportefeuille omdat het kiest voor bedrijven met voldoende aandacht voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Daarnaast laten bedrijven op dit terrein verbeteringen zien. Tegelijkertijd constateert ABP dat het bij het realiseren van sommige doelen, zoals de CO2-reductie, de wind mee heeft gehad. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2019.

Doelen ruimschoots behaald
Eind 2019 rondde ABP de beleidsperiode 2015-2020 voor duurzaam en verantwoord beleggen af. De doelen die het fonds zichzelf had gesteld, zijn allemaal gehaald, soms zelfs ruimschoots. Zo belegde ABP € 7,6 miljard meer dan beoogd in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een fors deel hiervan bestaat uit duurzaam vastgoed dat bijdraagt aan het doel Duurzame steden en gemeenschappen. ABP belegde ook € 1,5 miljard meer dan ten doel gesteld in hernieuwbare energie, onder meer in het Nederlandse windmolenpark Goeree-Overflakkee. ABP neemt het voortouw in de markt voor groene obligaties. Dit zijn obligaties die bedrijven en overheidsinstellingen uitgeven voor de financiering van sociale- en duurzaamheidsprojecten. Zo belegde ABP in 2019 onder meer in de eerste Nederlandse groene staatsobligatie. Ook investeerde het fonds in groene hypotheken van Rabobank-dochter Vista Hypotheken. In onderwijs en communicatie belegde ABP bijna € 1 miljard meer dan beoogd, onder meer in studentenhuisvesting in Nederland en daarbuiten.


CO2-voetafdruk sterk gedaald
Sinds 2014 is de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille van ABP gedaald met 37%. Daarmee is de doelstelling van 25% CO2-voetafdruk ten opzichte van 2014 dus behaald. De gerealiseerde reductie is nog groter geworden mede door de Coronacrisis. ABP stuurde op het verminderen van de CO2-voetafdruk door minder te beleggen in CO2-intensieve sectoren en binnen die sectoren bedrijven te kiezen die relatief weinig CO2 uitstoten. De CO2-voetafdruk is net als in de afgelopen 5 jaar ook dit jaar op 31 maart vastgesteld en daardoor is het effect van de coronacrisis ook in deze periode meegenomen. De CO2-voetafdruk is fors afgenomen in het eerste kwartaal van 2020. Dit maakt duidelijk dat de voetafdruk een momentopname is, en ook beïnvloed is door de beleggingskeuzes die samenhangen met de bijzondere marktomstandigheden die gepaard gaan met de coronacrisis. In 2022 zal ABP nieuwe klimaatdoelen vaststellen in lijn met het nationale klimaatakkoord.


Bewust kiezen voor duurzame bedrijven

ABP let bij alle beleggingen op rendement, risico, kosten én op duurzaamheid en verantwoord ondernemen. In 2015 is ABP begonnen om alle bedrijven op dit laatste te beoordelen, om ook die bewuste beleggingskeuzes te kunnen maken. ABP koos met dit insluitingsbeleid voor een nieuwe, geheel eigen aanpak. In de afgelopen jaren heeft de beleggingsorganisatie APG ruim 10.000 bedrijven beoordeeld. Dit is een grootschalige operatie geweest en in de praktijk blijkt dat deze aanpak werk in uitvoering blijft omdat bedrijven continu veranderen en er ook steeds nieuwe bedrijven in het beleggingsuniversum bijkomen. Tegelijk is het resultaat ervan dat ABP nu meer belegt in bedrijven die vergeleken met andere binnen hun sector beter presteren op duurzaam en verantwoord ondernemen. Bedrijven die daarop achterblijven, hebben we verkocht of zetten we aan tot verbetering. Eind 2019 had ABP met 240 bedrijven in verschillende sectoren gesprekken gevoerd om te verbeteren. Zo heeft ABP zich onder meer ingezet om de arbeidsomstandigheden bij de kobaltwinning in Congo te verbeteren. Kobalt is een grondstof die benodigd is voor batterijen in elektrische auto’s en smartphones. Afnemers hadden aanvankelijk nauwelijks oog voor de schaduwkanten van de kobaltwinning. Bij de bedrijven waarmee we gesprekken hebben gevoerd, is het bewustzijn toegenomen, zijn veelal controles en projecten opgezet om de veiligheid en sociale
omstandigheden ter plaatste te verbeteren.


ABP blijft monitoren op rendement, samenwerken en verbeteren
ABP is ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Op verzoek van ABP heeft hoogleraar Koedijk (Universiteit van Tilburg) in 2019 opnieuw onderzocht wat de academische literatuur hierover zegt. Opnieuw concludeert Koedijk dat het overgrote deel van de studies laat zien dat duurzaam en verantwoord beleggen een neutraal of positief effect heeft op het rendement en risico van een beleggingsportefeuille. Verder blijkt dat door succesvolle verbetertrajecten de financiële prestaties van bedrijven op lange termijn verbeteren. Dit sluit aan bij de aanpak van ABP. ABP onderzoekt jaarlijks wat deelnemers vinden van haar duurzaamheidsbeleid en werkt op tal van manieren samen met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties en andere pensioenfondsen. Zo geeft het fonds invulling aan het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen maar bouwt het ook aan standaarden voor beleggers op het terrein van de duurzame ontwikkelingsdoelen en CO2-reductie. VBDO riep in 2019 ABP voor het tweede jaar op rij uit tot het duurzaamste pensioenfonds van Nederland. ABP ziet dit als een mooie afsluiting van een beleidsperiode en als een aanmoediging om met haar nieuwe duurzaamheidsbeleid (op 3 februari 2020 gepubliceerd) de lat weer hoger te leggen.

Advertentie