Cardano: Dienstverlening bij Bpf. Post NL uitgebreid met beheer obligatieportefeuilles

Cardano: Dienstverlening bij Bpf. Post NL uitgebreid met beheer obligatieportefeuilles

Obligaties Pensioenfondsen Vermogensbeheer
Samenwerking.jpg

Cardano en Pensioenfonds PostNL breiden hun samenwerking uit.

In aanvulling op de rentederivaten overlay beheert Cardano twee obligatieportefeuilles en de valutaderivaten. Het voegt de obligaties en rentederivaten samen in één integrale matching-portefeuille van 1,3 mrd euro. Hiermee verlaagt het fonds het renterisico. Tevens verlaagt het kosten.