ABN AMRO MeesPierson: Houd evenwichtige beleggingsportefeuille aan in 2020

ABN AMRO MeesPierson: Houd evenwichtige beleggingsportefeuille aan in 2020

Obligaties Aandelen Vooruitzichten
Vooruitzichten silver lining.jpg

ABN AMRO MeesPierson ziet op economisch vlak voorzichtige zonnestralen doorbreken en adviseert beleggers om met het oog op 2020 ‘een evenwichtige portefeuille’ aan te houden. De private bank van ABN AMRO doet in een vooruitblik op het nieuwe beleggingsjaar de suggestie om minder in obligaties te beleggen, te blijven beleggen in aandelen en een buffer in liquiditeiten aan te houden.

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “Er is reden om iets optimistischer te zijn. Gezien de vertraagde economische groei vreesden beleggers dat er dit jaar een recessie in aantocht was. Die is niet gekomen en inmiddels zien we prille verbetering. Ook in 2020 verwachten we geen recessie. Dat maakt de weg vrij voor een periode van lage, maar positieve economische groei. Toch zien we ook risico’s. Op dit moment is de situatie in de maakindustrie nog zwak. Dit betekent dat we het ‘besmettingsgevaar’ naar andere delen van de economie (zoals de dienstensector) nog niet kunnen uitsluiten. Ook zijn er geopolitieke risico’s, zoals de handelsoorlog (die toch nog kan escaleren), de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, de Amerikaanse verkiezingen en de zich voortslepende Brexit.”

Evenwichtig

ABN AMRO MeesPierson adviseert daarom om een evenwichtige beleggingsportefeuille aan te houden. De eerste suggestie is om te blijven beleggen in aandelen. De bank wijst erop dat een aandelendividend van 2-3 procent aantrekkelijker is dan negatieve rentes op veel staatsleningen. Juist vanwege de zeer lage of zelfs negatieve rente wordt aanbevolen een kleiner belang in obligaties aan te houden. Tot slot doet ABN AMRO MeesPierson de suggestie een buffer in liquiditeiten aan te houden. Die liquiditeiten kunnen ingezet worden op het moment dat de door de bank opgemerkte verbeteringen overtuigender worden.

Gezondheidszorg en informatietechnologie

Op sectorniveau doet ABN AMRO MeesPierson beleggers de suggestie te kiezen voor aandelensectoren die (ook) goed kunnen presteren ten tijde van lage economische groei. Dat zijn de sectoren gezondheidszorg en informatietechnologie. Op regioniveau is de bank licht positief over Amerikaanse aandelen, omdat de maakindustrie in de VS minder groot is en het land minder sterk afhankelijk is van de wereldhandel. Qua obligaties ziet de bank kansen in investment-grade bedrijfsobligaties. De rente daarop is hoger dan die op veel staatsleningen. Obligaties uit opkomende markten en van landen uit de periferie zijn eveneens interessant.