BlackRock: Pensioenfonds Loodsen stelt BlackRock aan als fiduciair manager

BlackRock: Pensioenfonds Loodsen stelt BlackRock aan als fiduciair manager

Fiduciair Management Pensioenfondsen
Samenwerking.jpg

BlackRock is na een intensief selectietraject aangesteld als fiduciair manager van Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen.

In deze rol gaat BlackRock het ruim EUR 1 miljard grote pensioenfonds adviseren over hoe het fonds haar beleggingsportefeuille het beste kan inrichten, rekening houdend met de toekomstige pensioenuitkeringen en de actuele marktomstandigheden. Naast de strategische advisering, zal BlackRock ook het selecteren en monitoren van managers en het balans- en risicomanagement, inclusief het beheer van de rente- en valuta afdekking, verzorgen.

Robert de Jonge - voorzitter BPL: “Hoewel wij te spreken waren over de kwaliteit van meerdere dienstverleners, zijn wij ervan overtuigd dat BlackRock voor ons de beste partner voor de lange termijn is. Daarnaast profiteren wij direct van hun schaalvoordelen en onderhandelingskracht. Dit uit zich in lagere kosten voor de deelnemers aan ons pensioenfonds.”

Gerben Schreurs, BlackRock Nederland: “Wij zijn vereerd BPL te mogen verwelkomen als nieuwe opdrachtgever. Wij zijn er trots op dat zij onze kwaliteiten op fiduciair managementgebied onderschrijven, en dat we hun specifieke wensen ten uitvoering kunnen brengen in onze dienstverlening. Deze opdracht sluit aan bij onze ambitie om nog dieper te wortelen in de Nederlandse pensioenmarkt, wij kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking met BPL.”