Ethenea: Nieuw streefdoel voor de benchmarkrente verwacht na de komende Fed-bijeenkomst

Ethenea: Nieuw streefdoel voor de benchmarkrente verwacht na de komende Fed-bijeenkomst

Rente Benchmark Fed
Federal Reserve.jpg

Door Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager, ETHENEA Independent Investors S.A.

Zelfs de eerste renteverlaging van de Fed in juli kon niet voorkomen dat de stemming van de inkoopmanagers in de Amerikaanse industriesector negatief werd. De nieuwe handelstarieven met China die op 1 september van kracht zijn geworden - en diegene die later dit jaar gepland zijn - blijven de managers zeker in verwarring brengen. Deze toegenomen onzekerheid in de verwerkende industrie heeft de vrees voor een naderende Amerikaanse recessie aangewakkerd. De omgekeerde Amerikaanse rentecurve geeft nog een bijkomend waarschuwingssignaal.

Wij verwachten dan ook dat de Fed tijdens de vergadering van 17 en 18 september het streefdoel van de benchmarkrente met nog eens 25 basispunten zal verlagen, wat zal resulteren in een lager streefdoel van 1,75% tot 2%.  Gezien de huidige lage werkloosheid, de stijgende lonen en een dienstensector die nog steeds floreert, achten wij het onwaarschijnlijk dat de Fed tijdens de komende bijeenkomst meer significante rentemaatregelen zal invoeren. Hoewel het consumentenvertrouwen in de VS de laatste tijd licht is gedaald, blijft het op een bovengemiddeld niveau. Aangezien de particuliere consumptie goed is voor ongeveer twee derde van de economische productie in de VS, is de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen een doorslaggevende factor voor zowel de groei van de Amerikaanse economie als de kans op verdere renteverlagingen in de komende maanden. Het inflatiepercentage is momenteel minder relevant dan de verdere ontwikkeling van de rentetarieven, ook al is de kernindex van de consumentenprijzen in augustus met 2,4% gestegen. Lagere energieprijzen maken het leven van de consument momenteel gemakkelijker.