Schroders: Toename duurzame energie maakt energie binnenkort goedkoper in plaats van duurder

Schroders: Toename duurzame energie maakt energie binnenkort goedkoper in plaats van duurder

Duurzaam beleggen
Simon Webber23052019.jpg

Duurzame energie gaat binnenkort voor neerwaartse in plaats van opwaartse druk op de energieprijzen zorgen, stelt Simon Webber, Lead Portfolio Manager van Schroders. Deze ontwikkeling zal de transitie naar duurzame energie versnellen.

De pogingen om klimaatverandering tegen te gaan, naderen een kantelpunt. Schroders verwacht dat een golf van goedkope duurzame energie in het komende decennium neerwaartse druk gaat zetten op de energieprijzen. Dat leidt ertoe dat elektrische voertuigen aantrekkelijker worden dan auto’s die op fossiele brandstof rijden. Deze sociale en economische ontwikkeling zal de overgang van fossiele energie naar duurzame energie versnellen, meent Schroders.

Kosten duurzame energie worden lager

Duurzame energie is nu nog duurder dan fossiele energie. 30% van de duurzaam gewonnen energieproductie in Europa is gerealiseerd door enorme subsidies en geld van belastingbetalers. Daardoor is de energierekening van de burgers gestegen. Maar de combinatie van technologische ontwikkelingen en schaalgrootte in de energieproductie, hebben de kosten van duurzame wind- en zonne-energie in Europa ondertussen onder de gemiddelde wholesale verkoopprijs gedrukt.

Eenzelfde ontwikkeling is van toepassing op de VS. James Robo van NextEra Energy, de grootste producent van duurzame energie, verwacht dat aan het begin van het volgende decennium de totale kosten van het bouwen van nieuwe zonne- of windenergieparken zelfs lager liggen dan de variabele kosten die gemaakt worden om een kolencentrale draaiende te houden. Dat maakt het economisch onrendabel om dan nog dergelijke centrales in bedrijf te houden. Een groter aandeel duurzame energie in de energieproductiemix drukt de energieprijs omlaag. Hoe meer elektriciteit, dat door het electriciteitsnet wordt opgenomen, afkomstig is van goedkope duurzame energiebronnen des te meer de stroom van duurdere fossiele energieproductie uit het systeem gedrongen wordt. 

Elektrisch rijden goedkoper dan fossiel

Met de lagere energieprijzen dalen ook de kosten van elektrische auto’s. De kosten van accu’s nemen snel af en samen met goedkopere stroom zakken daardoor de total cost of ownership van een elektrische auto onder die van een auto met een verbrandingsmotor.

Toch lijken beleggers terughoudend om voor te sorteren op een toekomst waarin duurzame energie een dominante rol speelt. Tegen de heersende overtuiging in, zorgt duurzame energie er nu voor dat elektriciteit en elektrische voertuigen beter betaalbaar worden. Maar Schroders wijst er ook op dat duurzame energie slechts een deel van de CO2-uitstoot vermindert. Voor bedrijfssectoren zoals cement, luchtvaart en veeteelt, bestaan nog geen geschikte technologische oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Terwijl bij chemie en consumentenproducten de oplossingen wel bestaan, maar nog erg duur zijn.