Schroders: Langer lagere rente in de opkomende markten?

Schroders: Langer lagere rente in de opkomende markten?

Opkomende markten Rente
13062019Craig Botham 119Kb.jpg

Hogere olieprijzen en oplaaiende spanning tussen China en de VS  nopen Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders, om de verwachtingen voor de opkomende markten te herzien. Maar die veranderingen zijn niet ingrijpend. Wel ziet Botham meer mogelijkheden voor een ruimer monetair beleid in de opkomende markten ontstaan. In ieder geval zal de druk om de rente te verhogen afnemen. Met name voor Rusland, India en Brazilië voorziet hij een ruimer beleid van de centrale banken.

China gaat goed van start

China is dit jaar beter uit de startblokken gekomen dan verwacht met een economische groei van 6,4% in Q1. In de eerste twee maanden presteerde China relatief zwak, maar de maand maart maakte veel goed dankzij de forse toename van de industriële productie. Tegelijkertijd verrassen de hogere productiecijfers Botham omdat ze moeilijk te rijmen zijn met de zwakke binnenlandse vraag (zwakke importcijfers). Aangezien de cijfers over de kredietverstrekking aan bedrijven ook sterk waren, moeten ofwel het importcijfer, of de industriële productie een verkeerd signaal hebben afgegeven ten aanzien van de binnenlandse vraag. Opvallend is daarbij ook dat de investeringen in de maakindustrie laag zijn. Botham vermoedt dat de BTW-verlaging die per 1 april van kracht werd een rol heeft gespeeld. Producenten zouden orders en productie naar voren hebben gehaald, zodat dit nog onder een hogere BTW valt en een winstvoordeel biedt. Het valt daarom te verwachten dat de productiecijfers in april zwakker zullen uitvallen. 

Dit alles wijst erop dat de gegevens over Q2 kunnen tegenvallen in vergelijking met Q1. Aan de andere kant, de stijging van de bedrijfskredieten zal in Q2 doorwerken en de economische groei een duw geven in Q2 en Q3. Verwacht wordt dat de sterke kredietverlening de binnenlandse vraag zal ondersteunen, zelfs nu de export het moeilijk heeft en de detailhandelsverkopen en investeringen een impuls krijgen en de invoer en de industriële productie minder sterk zullen stijgen.

Handelsspanningen drukken op investeringen en groei van de export

Maar een negatieve outlook voor de handelsgesprekken met de VS biedt weer tegenwicht aan hogere groeiverwachtingen. Het brengt Schroders ertoe om de groeiverwachting voor 2020 iets te verlagen. Eerst zal het effect merkbaar worden in export en investeringen, later in detailhandelsverkopen en industriële productie. De centrale bank zal eerder dan gewenst een ruimer beleid moeten gaan voeren. De grootste verandering in de outlook voor China betreft een hogere inflatieverwachting. Deels komt dit door de hogere olieprijs, maar ook de hogere prijzen voor varkens door de grootschalige uitbraak van varkenspest spelen daarin een rol. Bonham verwacht een piek in inflatie begin 2020 maar meent niet dat dit voor de centrale bank van China een reden zal zijn om een halt toe te roepen aan het soepele monetaire beleid.

Dambreuk hindert Brazilië

De groeiverwachting voor 2019 voor Brazilië is neerwaarts bijgesteld als gevolg van tegenvallende data. De detailhandelsverkopen en industriële productie waren zwak, deels door onzekerheid over de pensioenhervormingen, maar ook de ramp met de Brumadinho dam speelt een rol. Die ramp alleen drukt het groeicijfer met 0,2 procentpunt. In de inflatieverwachting zijn slechts beperkte wijzigingen.

Modi kan door in India 

De verkiezingen in India hebben een grotere dan verwachte overwinning opgeleverd voor de herkozen premier, Modi. Het zal de macro-economische verwachtingen niet drastisch veranderen. Modi zal zich gesteund voelen om zijn beleid voort te zetten. Botham verwacht geen grote hervormingen, maar meer een continuering van de afgelopen vijf jaar. De groeiverwachting voor dit jaar is licht omlaag bijgesteld, maar de inflatie viel ook verrassend lager uit. Ondanks hogere olieprijzen, verlaagt Botham zijn inflatieverwachtingen voor India.

Rusland profiteert van olieprijs

Als enige BRIC-land worden de verwachtingen voor Rusland verhoogd. De staatskas en economie profiteren van de hogere olieprijzen. Botham verwacht een groeiversnelling in 2020, dankzij hogere overheidsuitgaven aan infrastructuur. De BTW-verhoging blijkt minder inflatie te veroorzaken dan gedacht. De Russische valuta krijgt steun van de olieprijzen, waardoor Schroders de inflatieverwachting voor dit jaar wat kan verlagen. Botham denkt dat aan het eind van dit jaar de centrale bank de cyclus van verruiming zal beëindigen bij een rentestand van 7%. Daarna trekt de groei weer aan, dankzij hogere uitgaven in 2020.