DWS: ‘Microfinancieringsfondsen zijn strategische slimme zet voor klimaat én rendement’

DWS: ‘Microfinancieringsfondsen zijn strategische slimme zet voor klimaat én rendement’

Duurzaam beleggen Klimaatverandering Opkomende markten ESG
investeringen 2.jpg

Een vergaande samenwerking tussen microkredietfondsen en microverzekeringen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de aanpak van de klimaatuitdagingen in opkomende economieën. Dat zegt Murray Birt, ESG-strateeg van DWS, die de voordelen van microfinanciering in zijn laatste rapport onder de loep nam.

Microfinanciering is de verzamelnaam voor financiële diensten aan particuliere micro-ondernemers en kleine bedrijfjes die geen toegang hebben tot reguliere bancaire diensten. Hierdoor hebben wereldwijd 1,7 miljard mensen, bijna allemaal vrouwen, een gezamenlijk tekort aan financiering van 170 miljard dollar. Micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden ontberen samen nog eens een duizelingwekkend bedrag van 6000 miljard dollar.

Klimaatopleidingen

Volgens Birt moeten ontwikkelingsbanken, microkredietfondsen en andere investeerders gezamenlijk optrekken om opleidingstrajecten te financieren die de bescherming van het klimaat als thema hebben. Met die extra kennis worden vrouwen en lokale financiële instellingen de spil bij het oplossen van lokale klimaatproblemen.

Uit het rapport blijkt dat veel verzekeraars micro-verzekeringsproducten aan het ontwikkelen zijn. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het dekken van klimaatrisico’s voor kwetsbare ondernemers in opkomende landen, stelt hij. “De ceo’s van een aantal grote verzekeraars spraken onlangs hun steun uit voor het ‘G7 Climate Risk Insurance Initiative’. Hierdoor zit de ontwikkeling van producten die de (klimaat)risico’s van micro-ondernemingen dekken flink in de lift.”

Het G-7 initiatief beoogt oplossingen te vinden voor de ruim 400 miljoen mensen die wereldwijd worden blootgesteld aan klimaatrisico. Doelstelling is om minstens 100 miljoen mensen in kwetsbare opkomende markten toegang te verlenen tot microverzekeringen die het klimaatrisico dekken.

Kruisbestuiving

Volgens Birt kan de kruisbestuiving tussen microkredietinitiatieven en microverzekeringen een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aantal beleggingen die mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan geven.

“Beleggen in microfinanciering heeft veel strategische voordelen. Het levert rendementen op met een lage volatiliteit en een lage correlatie met andere beleggingen. Bovendien dragen beleggers op deze manier bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en bieden dergelijke investeringen een belangrijk platform voor de verdere ontwikkeling van micro- en klimaatverzekeringen voor kwetsbare groepen.”

Birt vindt dat zowel beleggers als de publieke sector een belangrijke rol hebben te spelen bij de verdere groei van microfinancieringsfondsen die zich richten op klimaatbescherming en genderdiversiteit. Volgens hem zijn dit soort beleggingen ook onderwerp van gesprek op de volgende ‘United Nations Climate Change Summit’ die op 23 september plaatsheeft in New York.

“Microfinanciering stelt beleggers in staat een positieve bijdrage te leveren aan die kwetsbare landen die het meest te lijden hebben onder het klimaatrisico. Bovendien kunnen dergelijke beleggingen een gezonde basis vormen voor de inhoud van de VN-top die als taak heeft om de afspraken uit het Parijse klimaatakkoord om te zetten in daden.”