Schroders: Beleggen in infrastructuur+ESG: niet alleen een goed gevoel, maar ook nodig om risico’s te bepalen

Schroders: Beleggen in infrastructuur+ESG: niet alleen een goed gevoel, maar ook nodig om risico’s te bepalen

Duurzaam beleggen Infrastructuur

Wie belegt in infrastructuur zal naast de kredietanalyse ook een ESG-analyse moeten uitvoeren en bepalen welke gevolgen omgevingsfactoren voor de kredietnemer kunnen hebben. ESG-analyse is een zeer belangrijke factor om risico’s in te kunnen schatten, stellen Charles Dupont en Jérôme Neyroud, specialisten in infrastructure finance bij Schroders.

Hoe belangrijk een goede ESG-analyse is, werd onlangs onderstreept door de problemen waarin Pacific Gas & Electric Corporation in de VS belandde, na de heftige bosbranden die Californië troffen. Schuldpapier van het nutsbedrijf werd als uiterst veilig gezien, totdat na de dodelijke bosbranden met de beschuldigende vinger naar het bedrijf gewezen werd. PG&E was genoodzaakt bescherming tegen schuldeisers aan te vragen en beleggers in het energiebedrijf werden - ondanks het laag ingeschatte risico - ineens geconfronteerd met substantiële verliezen.

Klimaatverandering veroorzaakt heftige weersomstandigheden. De voormalige topvrouw van PG&E had daar ook voor gewaarschuwd. Het energiebedrijf zag zich geconfronteerd met extreem weer en bosbrand na bosbrand. Toch faalden beleggers om dit risico in te prijzen. Dat onderstreept het belang van een juiste analyse van ESG-factoren, hoe deze een emittent kunnen raken. Want - bijvoorbeeld - uitval van de energievoorziening door extreem weer, heeft grote impact op de inkomsten van een energiebedrijf. Uiteindelijk vernietigt het waarde voor emittenten en beleggers.

Meer investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk

Het private karakter van beleggingen in infrastructuur en de lange beleggingstermijn maken ESG noodzakelijk voor het inschatten van risico’s in deze sector. De wereld staat voor grote uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering, vergrijzing, urbanisatie en toenemende consumptie. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet de infrastructuur van de wereldeconomie herbouwd worden. Veel overheden echter staan voor ‘uitdagende’ begrotingssituaties en de traditionele bronnen van financiering (banken) zijn beperkt. Sommige infrastructurele projecten zullen profijt hebben van de noodzakelijke toename van de investeringen in infrastructuur om de sociale en milieu-uitdagingen aan te pakken.

Infrastructuurprojecten en bedrijven zijn van cruciaal belang voor de groei en welvaart van economieën, het scheppen van banen en het leveren van essentiële diensten aan de gemeenschappen die zij bedienen. Een studie door het Economic Policy Institute schat dat elke USD 100 besteed aan infrastructuur de output van de particuliere sector met USD 13 (mediaan) en USD 17 (gemiddeld) op lange termijn vergroot. De infrastructuursector is ook een belangrijke partij bij de energietransitie naar een groenere toekomst en kan bijdragen tot de bestrijding van de klimaatverandering door steun te verlenen aan meer energiezuinige of milieuvriendelijke manieren van energieproductie.

Traditionele banken terughoudend in financiering  infrastructuur

Helaas worden infrastructuurprojecten niet altijd adequaat bediend door traditionele bankinstellingen. Recente ontwikkelingen in de Basel regulering stellen bijvoorbeeld zwaardere eisen aan langlopende infrastructuurleningen en financiering. Als gevolg hiervan zijn traditionele banken terughoudender dan voorheen om leningen te verstrekken. Als belegger in infrastructuur streeft Schroders ernaar deze kloof te dichten en haar klanten toegang te verschaffen tot de aantrekkelijke, voorspelbare, langlopende cash flow die infrastructuurbeleggingen kunnen opleveren.

Bovendien maken hun lange economische levensduur, relatief langlopende schuldperiode en de 'buy and hold'-benadering van infrastructuurbeleggingen het noodzakelijk dat elk project of bedrijf waarin Schroders belegt, voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en governance. Zo staat er volledige overeenstemming tussen het streven naar een aantrekkelijk rendement voor beleggers en de eis van steeds meer beleggers om bij het beleggen expliciet rekening te houden met ESG.