G4S World Cash Report: contante betalingen nemen wereldwijd toe


G4S World Cash Report: contante betalingen nemen wereldwijd toe

In alle regio’s van de wereld maken contante betalingen nog altijd verreweg het grootste deel uit van alle financiële transacties. De hoeveelheid cash in omloop, zowel absoluut als relatief ten opzichte van bruto binnenlands product (BBP), neemt alleen maar toe, zo blijkt uit het World Cash Report van G4S. Sinds 2011 doet G4S al onderzoek naar het gebruik van contant geld en laat het zien dat de geldmarkt in transitie is.

Het ‘World Cash Report’ bevat data van 47 landen, die samen goed zijn voor 75 procent van de wereldbevolking en meer dan 90 procent van het mondiale BBP. De uitkomsten tonen aan dat de vraag naar contant geld wereldwijd blijft groeien, en dat tegelijkertijd ook de elektronische betaalmogelijkheden, zoals bankpassen, creditcards en mobiel betalen, toenemen. De hoeveelheid cash ten opzichte van het BBP is over alle continenten gezien toegenomen: van 8,1 procent in 2011 tot 9,6 procent in 2016.

Het rapport belicht de verscheidenheid aan betaalgewoontes in verschillende wereldregio’s en individuele landen. Zo wordt in Europa nog altijd 79 procent van de betaaltransacties op verkooppunten contant afgedaan. Ook in andere continenten is het aandeel cash betalingen nog altijd zeer hoog.

“Contant geld blijft van fundamenteel belang in de wereldeconomie”, aldus Paul van der Knaap, ‎Managing Director Cash NL bij G4S. “Ons onderzoek laat zien dat, in tegenstelling tot wat velen denken, de vraag naar cash wereldwijd toeneemt, zowel in absolute zin als in verhouding tot het BBP. Mensen vertrouwen cash; je kunt er vrijelijk over beschikken en het is overal te gebruiken. Het is privé, kan niet worden gehackt en het is tastbaar – door deze unieke eigenschappen blijft het voor mensen over de hele wereld een belangrijke waarde vertegenwoordigen.”

Cash in Nederland
Tegelijkertijd zijn er grote verschillen tussen individuele landen en wijkt een klein aantal landen, waaronder Nederland, af van de mondiale en continentale trend van het toenemend belang van cash. Met een gerapporteerd aandeel van 41,4% heeft Nederland het laagste aandeel van cash bij transacties aan de kassa in de hele Eurozone. Dit aandeel is bovendien gedaald: in 2014 werd nog 53% van de transacties met cash betaald. Het 50/50 omslagpunt werd bereikt in 2015. Het veranderend belang van cash in de samenleving heeft ook invloed op de manier waarop de cashinfrastructuur wordt georganiseerd: “Als gevolg daarvan wordt de urgentie om de organisatie van de cash cyclus verdergaand en doorlopend efficiënter te maken, alleen maar groter. Tegelijkertijd zullen de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid overeind moeten blijven.”

Toch laat de ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte van het BBP een constante groei zien. Dit geeft aan dat cash, tegenstrijdig genoeg, belangrijker lijkt te worden in de Nederlandse economie. Van der Knaap: “De afname van het aandeel cash bij transacties kan deels worden verklaard door een nog sterkere groei van het gebruik van elektronische betalingen. Het is wat ons betreft dan ook geen kwestie van of cash of elektronisch betalen, maar veel meer en-en. Zowel cash als non-cashbetalingen door middel van geïntegreerde oplossingen waarbij de consument de keus heeft om bij een transactie te kiezen voor het betaalmiddel dat voor die situatie het meest geschikt is.”

Waarom is contant geld nog steeds van belang?

  • Op mondiaal en continentaal niveau blijft de cashcirculatie constant stijgen. Deze stijgende lijn is al zichtbaar sinds 2011. In absolute termen, evenals gemeten ten opzichte van het BBP, neemt de relevantie van contant geld in onze economie nog steeds toe. Er zijn dan ook een aantal belangrijke en unieke voordelen van cash:
  • Kostenefficiënt: Voor consumenten en ook voor veel bedrijven is cash nog altijd de meest efficiënte betaalwijze. De rekening voor het verwerken van cash geld ligt niet bij de consument, maar eerder bij de winkelier of bij de bank. De consument betaalt daarentegen wel voor het gebruik van zijn debit- of creditcard.
  • Financiële inclusiviteit: Over de hele wereld betalen mensen het liefst contant, en voor velen is het de enige mogelijke betaalwijze. Bedrijven die geen cash meer accepteren sluiten een groot deel van de samenleving uit en lopen het risico klanten te verliezen.
  • Vertrouwen: Bij cash-betalingen zijn behalve de koper en de verkoper geen externe partijen betrokken.
  • Betrouwbaarheid: Cash is niet afhankelijk van een elektronische infrastructuur en daarom niet gevoelig voor storingen die het betaalverkeer platleggen.
  • Toegankelijkheid: Cash geld is altijd bij de hand en brengt voor klanten of consumenten geen extra kosten met zich mee. Het vereenvoudigt de bestedingsdiscipline, omdat mensen alleen kunnen uitgeven wat ze hebben.
  • Privacy: Cash is direct. Je hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken, en wat je koopt is en blijft privé.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven