GECS: Europese CFO’s maken zich zorgen over wetgeving en compliance

GECS: Europese CFO’s maken zich zorgen over wetgeving en compliance

Rules and Legislation
Wet regelgeving (02)

Bedrijven proberen veerkrachtig te blijven in de tijden van grote veranderingen, maar het voldoen aan nieuwe wetgeving en compliance vormt volgens CFO’s een groot risico. Verder steeg het vertrouwen in de economie in West-Europa voor het eerst in een jaar.

Dat blijkt uit de Global Economic Conditions Survey (GECS), een wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder 644 finance professionals en CFO’s. De GECS laat de status van de huidige economische situatie zien door de ogen van leidende financiële professionals.

In de overlevingsstand door poly-crisislandschap

Economische onzekerheid staat nog steeds bovenaan alle bedrijfsagenda’s door alle crisisen die nu plaatsvinden. Ten opzichte van andere regio’s, blijven CFO’s in West-Europa zich zorgen maken over nieuwe wetgeving en compliance. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van de CSRD.

Opvallend is dat CFO’s in de financiële dienstverlening compliance een significant groter risico vinden dan CFO’s in de corporate sector. Specifiek maken deelnemers zich zorgen dat bedrijven de snelle transformaties en dynamische ontwikkelingen niet bij kunnen houden. Bijvoorbeeld door groeiende geopolitieke onrust met het hoogste aantal nationale verkiezingen in de geschiedenis van Europa; de talentschaarste door een krappe arbeidsmarkt en verloren kennis door de vergrijzing; en de opkomst van AI die cybercriminaliteit en ransomware makkelijker maakt.

Volgens deelnemers aan de GECS in West-Europa zijn daarom in Q1 2024 economische inflatie / recessie / rentetarieven (22%), regelgeving / compliance / legal (17%), talentschaarste / skills gaps / behouden van personeel (17%) en technologie / data / cybersecurity (17%) de grootste risico’s voor hun organisaties.

Wat blijkt er verder uit het rapport over het laatste kwartaal?

  • Vertrouwen: Het vertrouwen in West-Europa is in Q1 2024 voor het eerst in een jaar gestegen, maar blijft onder het gemiddelde. Het vertrouwen is in Q1 2024 het laagst in West-Europa ten opzichte van alle andere regio’s.   
  • Orders: Het niveau van de orders in West-Europa is licht gedaald in Q1 2024 vergeleken met Q4 2023. Opvallend is dat West-Europa de enige regio was die een daling in de orders meette in Q1 2024. Dit is ook te zien in Nederland, waar het vertrouwen van producenten in de industrie in de afgelopen drie kwartalen min of meer stabiel en onder het gemiddelde ligt.
  • Economisch herstel: De economie in West-Europa was zeer zwak in de tweede helft van 2023. De stijging in het vertrouwen duidt op lichte verbetering in het begin van 2024. Economische groei wordt ook aangemoedigd door de monetaire versoepelingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. Maar met de krappe banenmarkt en verhoogde inflatie in de dienstensector moeten bedrijven en de overheid voorzichtig zijn. De vertraagde impact van de wereldwijde monetaire verkrappingen zal impact hebben op bedrijven en sectoren in de aankomende kwartalen, alhoewel de versoepeling in wereldwijde financiële omstandigheden sinds de vorige herfst verlichting biedt.
  • Inflatie: De inflatie is gedaald in Q1 2024 ten opzichte van voorgaande kwartalen. Gecombineerd met de loongroei betekent dit een hoger reëel inkomen wat consumentenuitgaven ondersteunt.
  • Operationele kosten: De bezorgdheidsindex – die de zorgen over hoge operationele kosten weerspiegelt - is in West-Europa in Q1 2024 opnieuw gedaald ten opzichte van Q4 2024. Bezorgdheid over kosten is nog steeds hoger dan de standaard.
  • Angst: Zorgen over faillissementen van klanten namen in Q1 2024 af terwijl zorgen over faillissementen van leveranciers licht toenamen ten opzichte van Q4 2023.