Young Professionals over AI: Lieke van der Horst (Pensioenfonds PPF APG)

Young Professionals over AI: Lieke van der Horst (Pensioenfonds PPF APG)

Artificial Intelligence Technology
Lieke van der Horst (foto archief APG) 980x600.jpg

Door Lieke van der Horst, Senior Portfolio Manager Equities & Board Member, Pensioenfonds PPF APG

 

Zie je (generatieve) AI als een kans of als een bedreiging voor institutionele beleggers?

‘Ik zie (generatieve) AI zeker meer als een kans dan als een bedreiging voor institutionele beleggers. Voor fundamentele beleggers leidt AI tot betere en snellere toegang tot data en informatie die als input dient voor het investeringsproces. AI helpt om specifieke informatie over een bepaalde belegging sneller boven tafel te krijgen en om (alternatieve) data te structureren zodat verbanden beter in kaart worden gebracht. Voor quantbeleggers kan AI assisteren bij de verschillende stappen van het researchproces. Generatieve AI assisteert in verbeterde toegang tot bestaande research en kan vervolgens assisteren bij het coderen. Ook kunnen AI-technieken zoals machine learning natuurlijk helpen om betere alphafactoren te construeren. Daarnaast is mijns inziens een belangrijk voordeel dat AI de tijd die je besteedt aan taken die geen directe link hebben met je kernwerkzaamheden zoals agendamanagement, terugkerende procesmatige taken, efficiënt portfoliomanagement, projectmanagement et cetera, sterk kan verlagen, waardoor je meer tijd overhoudt voor je kernwerkzaamheden. Het grootste risico dat ik op dit moment zie met generatieve AI is dat er binnen applicaties, zoals ChatGPT, Google Bard en Bing Chat, vaak op een overtuigende manier onjuiste antwoorden worden gegeven op je vragen. Ook het delen van sensitieve informatie binnen deze applicaties is een risico wat door bedrijven gemitigeerd dient te worden.’

 

AI-technieken kunnen helpen om betere alpha-factoren te construeren.