Principal Asset Management: Stagnerende desinflatie is klap voor verwachtingen

Principal Asset Management: Stagnerende desinflatie is klap voor verwachtingen

Monetary policy
Outlook vooruitzicht (21) recessie crisis

Geen sprake meet van vlotte en eenvoudige desinflatie: renteverlaging Fed in maart en zelfs een in mei zijn waarschijnlijk van tafel.

‘De inflatierapporten van januari voor de CPI en de producentenprijsindex PPI waren beide zorgelijker dan verwacht, wat benadrukt hoe lastig het zal zijn om de inflatiedoelstelling van 2% van de Fed te halen. Beleidsmakers hebben herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van aanvullend bewijs van aanhoudende desinflatie voordat ze de rente zullen verlagen. Daardoor beginnen de marktverwachtingen in de pas te lopen, met een aanpassing van de initiële verwachting van talrijke renteverlagingen naar een matigere verwachting van drie tot vier verlagingen vanaf het midden van het jaar,’ aldus Principal Asset Management vandaag.

‘Sinds het begin van 2024 hebben de markten zich geleidelijk gerealiseerd dat de ‘goldilocks’-combinatie van een economische zachte landing en agressieve verlagingen van de beleidsrente door de Fed onrealistisch is. De twee inflatierapporten van deze week, met name de rapporten van januari voor de CPI en de PPI, onderstreepten beiden het punt dat het laatste stuk richting het 2%-inflatiedoel van de Fed hobbelig, frustrerend en netelig zal zijn.

Het meest recente Amerikaanse CPI-rapport liet zien dat de jaarlijkse kerninflatie niet is gedaald en in januari zo goed als ongewijzigd op 3,9% bleef steken. Het lastige inflatieverhaal werd verder versterkt door de forser dan verwachte PPI in het rapport van januari, aangedreven door een aanzienlijke stijging van de kosten van diensten. Dit bracht het verhaal van de ‘vlotte en eenvoudige’ desinflatie van de markt een laatste zware klap toe. De aanhoudende kracht van economische gegevens, zoals terug te zien in een aantal activiteitenindicatoren en met name in het banenrapport van januari, betekent uiteraard dat de prijsdruk waarschijnlijk niet snel zal afnemen.

De Fed heeft de noodzaak benadrukt van aanvullend bewijs van aanhoudende desinflatie voordat ze de beleidsrente kunnen verlagen. Geen van de inflatierapporten van deze week heeft dat hokje aangevinkt. Dit betekent dat een verlaging in maart en misschien zelfs een verlaging in mei van tafel zijn. De marktprijsstelling is nu verschoven van een verwachting van zeven tot acht renteverlagingen dit jaar naar een meer realistische drie tot vier verlagingen, te beginnen rond het midden van het jaar.’