Janus Henderson: Vergrijzing biedt kansen

Janus Henderson: Vergrijzing biedt kansen

Outlook
Medische sector (04) gezondheidszorg

Vergrijzing biedt kansen voor small- en mid-caps in de gezondheidszorg.

‘Door de snelle vergrijzing van de bevolking in de grote economieën neemt de vraag naar gezondheidszorg de komende decennia snel toe. Tegen 2050 is wereldwijd een op de zes mensen 65 jaar of ouder. Hoewel bedrijven in de zorgsector in het algemeen kunnen profiteren van de vergrijzing, doen enkele van de grootste groeikansen zich voor in de innovaties die zich richten op leeftijdgerelateerde aandoeningen. Beleggers die zich richten op deze groeigebieden – en op de kleine en middelgrote bedrijven die de innovatie in de medische sector stimuleren – kunnen optimaal van deze demografische ontwikkeling profiteren,’ aldus Janus Henderson vandaag.

‘De vergrijzing vindt plaats op een moment dat een soepel regelgevend kader en een beter begrip van ziekten leiden tot een explosie van geavanceerde geneesmiddelen. In de afgelopen twee decennia is het aantal geneesmiddelen dat is goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) met 100% gestegen.

Veel van deze medicijnen zijn ontwikkeld door kleine en middelgrote bedrijven. Sterker nog, ‘opkomende’ biofarmaceutische bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor 65% van de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn (R&D), tegenover ongeveer een derde in 2001. En in de afgelopen tien jaar is het aantal producten waarvoor goedkeuring is aangevraagd door opkomende biofarmaceutische bedrijven verviervoudigd.

Een soortgelijke trend doet zich voor bij medische apparatuur, life science tools en de productie van medicijnen. In deze sectoren hebben kleinere bedrijven fanatiek geïnvesteerd in R&D, gestimuleerd door hoge brutomarges en steeds snellere innovatie. Hierdoor zijn deze bedrijven verantwoordelijk geweest voor enkele van de grootste ontwikkelingen in de gezondheidszorg van de afgelopen jaren of ze leveren de geavanceerde hulpmiddelen en productiemogelijkheden die nodig zijn om complexe medicijnen te ontwikkelen en op de markt te brengen.’

Innovatie + vergrijzing = groeikansen

‘Deze combinatie van innovatie en vergrijzing creëert een positieve feedbackloop voor groei. Naarmate bijvoorbeeld de operatietechnieken beter worden dankzij robotica en andere apparatuur, verbeteren de resultaten, waardoor patiënten vaker kiezen voor een chirurgische ingreep – en dat terwijl steeds meer patiënten chirurgische ingrepen nodig hebben.

Groeimogelijkheden doen zich ook voor bij nieuwe geneesmiddelen.’ ‘Geavanceerde medicijnen hebben steeds vaker de vorm van biologische geneesmiddelen die worden geproduceerd met behulp van levende systemen, zoals een micro-organisme of een dierlijke cel. Omdat het moeilijk is om deze medicijnen volgens een consistent hoge standaard te produceren, schakelen biofarmaceutische bedrijven de hulp in van CDMO's (contract development and manufacturing organisation), oftewel externe bedrijven die biofarmaceutische bedrijven ondersteunen in alle stadia van de ontwikkeling en productie van medicijnen. Er wordt voorspeld dat de CDMO-sector tot het einde van het decennium met meer dan 7% per jaar zal groeien, grotendeels dankzij de vraag van kleine en middelgrote biofarmaceutische bedrijven, die vaak de productiecapaciteit van grotere bedrijven ontberen.’

‘De behoefte aan medische innovatie neemt waarschijnlijk alleen maar toe. Naarmate de vruchtbaarheidscijfers dalen en de levensverwachting toeneemt in de VS, Europa, Japan, China en andere economieën, blijft ook het percentage ouderen stijgen. Een langere levensduur kan leiden tot nieuwe medische problemen – en nieuwe marktkansen voor innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg die deze problemen willen aanpakken. Beleggers kunnen daar nu al op anticiperen.’