LGIM: Financiering buiten de bank om niet zonder risico

LGIM: Financiering buiten de bank om niet zonder risico

Private Equity SME loans Outlook Recession (threat)
Obligaties (02)

Hoewel in 2023 de economie veerkrachtig bleek, denkt Lushan Sun, Private Credit Research Manager bij LGIM, dat de overgang naar een nieuw economisch evenwicht niet naadloos zal verlopen.

'Ondanks het toegenomen optimisme onder beleggers over een ‘zachte landing’, zie ik nog te veel onzekerheden. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een risicogerichte benadering. We hebben een voorkeur voor sectoren waar constant vraag naar is, kredietnemers met sterke bedrijfsmodellen.' Deze zijn volgens Sun beter in staat om overeind te blijven tijdens een economische dip of om een klimaat met hogere rentes te weerstaan.

Het spaargeld van consumenten, de lage kosten van het hebben van schuld en begrotingsmaatregelen houden de economie tot nu toe op de been, maar dat is nu wel voorbij, zegt Sun. De gevolgen van de hogere rente worden nu voelbaar in de bredere economie.

Feit is dat de inflatie hardnekkig blijft en de arbeidsmarkt extreem krap. Marktvolgers rekenen momenteel op zes renteverlagingen in 2024. Maar volgens Sun zou daar een recessie voor nodig zijn en dat strookt niet met de consensus over een 'zachte landing'. 'Ik reken op drie renteverlagingen, zoals de laatste dot plot van de Fed aangeeft', aldus Sun.

Uitdagingen ondanks optimisme  

'De grootste uitdaging op dit moment is het in balans houden van de BBP-groei, dalende inflatie en renteverlagingen,' zegt Sun. 'Het kwetsbare evenwicht kan worden verstoord als we met ongunstig economisch nieuws geconfronteerd worden. Spreads zouden hierdoor ruimer kunnen worden, waardoor het positieve effect van renteverlagingen niet meer echt wordt gevoeld.'  LGIM blijft dan ook op haar hoede en jaagt geen enorme rendementen na.

Hoewel de yields van schuldpapier hoog zijn, zijn de spreads van public credit de laatste weken krapper geworden en dus is de buffer geslonken. Kredietverstrekkers met een kredietbeoordeling net onder investment grade komen mogelijk onder druk te staan door zwakkere winstgroei en hogere financieringskosten.

Sun legt uit: 'Sommige kredietnemers hebben te veel schulden gemaakt toen de rente rond de nul procent lag, maar zij worden nu geconfronteerd met onhoudbare kapitaalstructuren. Een stijging van het aantal bedrijven, die hun schulden niet meer kunnen betalen en de schulden opnieuw moeten laten verpakken of afschrijven is zeer aannemelijk, hoewel hierbij moet worden gezegd dat het anders is dan tijdens de kredietcrisis. De leningen, die in de afgelopen twee jaar zijn uitgegeven, zullen meer opbrengen.

Ik heb meer vertrouwen in zakelijke leningen aan bedrijven met een hoge rating (IG en BB) en vanwege de steile rentecurve, in leningen met langere looptijden. Doordat er vastrentende schuld met een hoge rating beschikbaar is, kunnen we ervan uitgaan dat de rendementen lang hoog blijven. De uitdaging ligt hem vooral in het tekort aan uitgiftes van langlopend schuldpapier omdat bedrijven liever geen langdurig schulden aangaan.'

Sun verwacht dat de huidige hoge rente het herfinancieren van leningen bemoeilijkt. 'Als er een recessie komt, dalen de kosten van het hebben van schuld weliswaar, maar zo’n recessie zou het consumentenvertrouwen en de economie aantasten.  Beleggers smachten naar een zachte landing. Door de minder rooskleurige economie en de hoge rentes weten we niet waar we aan toe zijn,' aldus Sun.