DWS: Inflatierisico eurozone nog lang niet van de baan

DWS: Inflatierisico eurozone nog lang niet van de baan

Inflation Eurozone
Eurozone.jpg

Recente schokken laten zien dat de eurozone een zeer heterogene verzameling van nationale economieën blijft, zegt Ulrike Kastens, econoom Europa bij vermogensbeheerder DWS in deze Grafiek van de Week. 'Er wordt vooruitgang geboekt, maar de inflatie is nog niet overwonnen.'

Volgens Kastens blijft een van de nadelen van de gemeenschappelijke munt dat het voor landen moeilijk is om afzonderlijk te reageren op asymmetrische schokken. 'Lidstaten verliezen het individuele vermogen om monetair beleid te gebruiken als een verrassende gebeurtenis hen op verschillende manieren treft, of wanneer de omvang en duur van de schok varieert.'

De eurozone heeft net drie van dergelijke schokken meegemaakt: Covid-19, de daaruit voortvloeiende wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen en de energieschokken na de invasie van Oekraïne door Rusland in 2022.

De Europese centrale bank slaagt er tot nu toe redelijk goed in om met deze uitdagingen om te gaan, vindt Kastens. 'De ECB zag de waarschuwingssignalen voor inflatie aanmerkelijk laat, maar lijkt het de laatste tijd beter te doen. Gezien de omvang van de schokken die landen op verschillende manieren hebben getroffen, mag het een prestatie op zich worden genoemd dat het de ECB gelukt is om beleidskeuzes te maken die de eurozone als geheel weer op de rails lijken te krijgen.'

Deze Grafiek van de Week bevat de inflatiecijfers voor de hele eurozone sinds 2016, zoals gemeten door de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), evenals het verschil tussen het land met de laagste inflatie en het land met de hoogste inflatie op elk moment in de tijd. Vanaf december 2023 schommelde de inflatie van 0,5% in Italië en België tot 6,6% in Slowakije. De grafiek laat ook zien hoe en wanneer de inflatie toenam. Even opvallend is het groeiende verschil tussen de inflatiepercentages van de verschillende leden van de eurozone sinds het begin van de pandemie in 2020.