Fidelity: Uitstel van executie voor de Amerikaanse economie

Fidelity: Uitstel van executie voor de Amerikaanse economie

Monetary policy United States Fed Recession (threat)
Federal Reserve (2).png

Ontspringt de Amerikaanse economie de recessie-dans? Vermogensbeheerder Fidelity voorziet dat het Fed beleid haar uitwerking krijgt in de economie, maar dat dit in de VS via een andere weg gaat dan in de Eurozone. In haar grafiek van de week laat Fidelity zien hoe het verschil in de doorwerking van het monetaire beleid in de VS en de Eurozone verklaard kan worden.

In de VS komt een groot deel van de bedrijfskredietverlening van de kapitaalmarkten tegen vaste rentetarieven, terwijl in de Eurozone 88% van bedrijfsschuld gefinancierd wordt door bankleningen met een variabele rente. Pas bij herfinanciering van de schuld wordt het beleid van de Fed daardoor voelbaar voor Amerikaanse ondernemingen.

Volgens de vermogensbeheerder zal de doorwerking van het Amerikaanse monetaire beleid in de economie dan ook vertraagd verlopen. Maar de mate en kracht van die doorwerking zal relatief groot zijn, gezien de herfinancieringsbehoeften die de komende kwartalen in het verschiet liggen. Daarom houdt Fidelity vast aan de verwachting dat een recessie volgend jaar in de VS de meest waarschijnlijke uitkomst is.

27102023 Fidelity