Ebury: ‘Dovish’ renteverhoging ECB leidt tot rally USD en commodity-valuta

Ebury: ‘Dovish’ renteverhoging ECB leidt tot rally USD en commodity-valuta

Monetary policy Currency
Stock exchange euromunten.jpg

De ECB zorgde vorige week voor het belangrijkste nieuws. Men besloot de rente te verhogen, maar te laten weten dat het voorlopig de laatste keer kan zijn.

Er is kennelijk een compromis gevonden tussen de ‘haviken’ en de ‘duiven’. De commodity-prijzen en de obligatierentes blijven stijgen. Beleggers beginnen in te prijzen dat oplopende begrotingstekorten en inflatiedruk een blijvende realiteit zijn.

De rente op tienjarig Amerikaans schatkistpapier leek vrijdag bij weeksluiting bijna een nieuw 18-jaarsrecord te gaan bereiken. Deze marktomstandigheden waren gunstig voor de dollar en voor valuta uit commodity-exporterende opkomende markten.

Latijns-Amerikaanse valuta doen het in 2023 nog steeds uitstekend. De ranglijsten van vorige week werden aangevoerd door de Colombiaanse, de Mexicaanse en de Chileense peso, en door de Braziliaanse real.

Deze week kijken we vooral naar de septemberbijeenkomsten van twee centrale banken: woensdag de Federal Reserve en donderdag de Bank of England. De Fed is voor de markten een eenvoudiger geval dan de ECB, want er bestaat consensus dat de rente ongewijzigd zal blijven.

De Bank of England gaat de rente waarschijnlijk verhogen. Binnen de G10 zal deze centrale bank haar renteverhogingscyclus mogelijk als laatste beëindigen.

Er verschijnen deze week buitengewoon veel cijfers: woensdag krijgen we het Britse inflatierapport van augustus en vrijdag sluiten we de week af met de belangrijke PMI-indices voor economische activiteit uit alle economische hoofdgebieden.

Belangrijke valuta in detail

Euro

De ECB koos bij haar bijeenkomst van september voor een compromis tussen de haviken en de duiven. De haviken kregen een renteverhoging, de duiven een aanwijzing dat de ECB nu denkt de rente voorlopig genoeg te hebben verhoogd.

Wij denken dat deze bank weleens te optimistisch zou kunnen zijn. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor stagflatie, zoals de toenemende loonkosten in combinatie met dalende PMI’s. Deze week krijgen we de nieuwe PMI-cijfers.

De verwachtingen hiervoor zijn nu al behoorlijk slecht, dus wij denken dat te veel pessimisme wordt ingeprijsd in de koers van de gemeenschappelijke munt – vooral gezien het feit dat er voor het eerst sinds enige tijd positieve tekenen uit China komen.

Dollar

Het inflatierapport van juli leverde enkele redelijk negatieve verrassingen op. De toename van de headline-inflatie door de hoge energieprijzen was verwacht, maar de belangrijkere subindex voor de kerninflatie was een opwaartse verrassing: een maandelijkse stijging van 0,3%, wat op jaarbasis neerkomt op 3,5% tot 4%.

Dit laatste cijfer was na zes maanden de eerste breuk in de disflatoire trend in de VS. Toch zal de Fed hierdoor waarschijnlijk niet meteen van koers veranderen, dus sluiten wij ons aan bij de consensus van de markt en van economen dat de rente deze week ongemoeid wordt gelaten.

Bij deze Fed-bijeenkomst staat de vraag centraal of de centrale bank de marktverwachting dat medio volgend jaar een renteverlagingscyclus begint, bevestigt of niet.

Pond

Uit het arbeidsmarktrapport van juli bleek dat de lonen in het VK op jaarbasis met een verbazingwekkende 8,5% zijn gestegen. Volgens ons betekent dit dat een verdere renteverhoging door de Bank of England bij de bijeenkomst van deze week zo goed als zeker is.

Uiteraard zullen de verwachtingen van de bank doorslaggevend zijn, maar wij denken dat het MPC steeds ongeruster wordt over de signalen dat er sprake is van tweede-ronde-effecten, die de inflatiedruk verhogen. Momenteel wordt voor het VK een ‘terminal rate’ van 5,5% verwacht, begin 2024 gevolgd door verlagingen.

Dit is volgens ons niet realistisch. Wij verwachten dat het MPC hier donderdag verandering in zal brengen en dat de koers van het Britse pond dan gesteund wordt.