Natixis IM: Risico op diepe recessie in VS en Europa voorbij, kerninflatie blijft hoog

Natixis IM: Risico op diepe recessie in VS en Europa voorbij, kerninflatie blijft hoog

Inflation Recession (threat)
Recessie2.jpg

De VS en Europa ontlopen een diepe recessie dankzij sterke buffers, zoals nog steeds aanwezige spaaroverschotten en begrotingssteun, vooral in Europa. Volgens strategen Mabrouk Chetouane en Nicolas Malagardis van Natixis Investment Managers daalt de nominale inflatie in de VS en de eurozone, maar zal de kerninflatie wel hoog blijven.

Deze kerninflatie zal een negatief effect hebben op bedrijfswinsten en de koopkracht van huishoudens. Bedrijven moeten echter in staat zijn de marges te beschermen door de prijzen te verhogen en hetgeen leidt tot een uiteindelijke vorm van zichzelf in standhoudende inflatie.

De wereldwijde economische activiteit zal in 2023 aanzienlijk afnemen, maar niet instorten, zo verwachten Chetouane en Malagardis. China zal met het afschaffen van diens strenge Covid-beleid een extra rugwind vormen voor de mondiale vraag, maar kan door een hogere vraag naar energie en grondstoffen de inflatie stuwen.

Wat betreft monetair beleid verwachten de strategen van Natixis IM dat centrale banken pas zullen stoppen met verkrappen na het einde van het eerste kwartaal. “De obligatiemarktvolatiliteit, die historisch hoog blijft, zou daarna moeten normaliseren en een daling van de lange rentes teweegbrengen. Met name in de VS kiest Natixis IM daarom voor obligaties met een langere looptijd.

Hoewel Natixis IM de duration in gediversifieerde portefeuilles dus verhoogt, blijft de vermogensbeheerder onderwogen in Europese kortlopende staatsobligaties. “Investment grade-markten bieden wel kansen omdat de groei naar verwachting niet zo zal afzwakken als eerder verwacht. High yield blijft relatief gezien echter minder aantrekkelijk, omdat het risico dat de wanbetalingspercentages toenemen, niet opweegt tegen de huidige rendementen”, waarschuwen de strategen.