J. Safra Sarasin: De comeback van obligaties in 2023

 -

J. Safra Sarasin: De comeback van obligaties in 2023

Fixed Income Outlook
Obligaties (03)

Vastrentende waarden als obligaties hebben wereldwijd het slechtste jaar ooit achter de rug. Ze daalden vorig jaar nog harder dan aandelen. Maar 2023 ziet er veel beter uit. Obligatierendementen zijn nu zelfs aantrekkelijker dan de dividendrendementen op aandelen.

Door Wernhard Kublun Becerra (CFA), Senior Beleggingsspecialist Vastrentende Waarden bij J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management

Obligaties zijn terug. Daar hebben we lang op gewacht. Als Safra Sarasin geloven we dat we een obligatie-Renaissance meemaken. De centrale banken zijn vorig jaar begonnen met een van de meest agressieve verkrappingscycli in de geschiedenis. Daardoor hebben we een enorme herprijzing meegemaakt op de obligatiemarkten (en alle financiële markten). Gewoonlijk worden obligaties verondersteld stabiliteit te brengen in beleggingsportefeuilles. Ze bieden na deze enorme herprijzing nu zeer aantrekkelijke rendementen. Die zijn hoger zijn dan de dividendrendementen.

Obligaties zijn uiteraard nauw verbonden met de ontwikkeling van de rente en inflatie. Zowel in de VS als in Europa komen we dichter bij de beoogde inflatie. De markten gaan uit van een beleidsrente van ongeveer 2,5% in euro en ongeveer 3% voor Amerikaanse dollars voor een langere periode. Dit is een niveau dat over het algemeen als restrictief wordt beschouwd. Vanuit dit oogpunt menen wij dat wij achter de piek van de rente liggen en dat hoogwaardige obligaties aantrekkelijke en stabiele rendementen zouden moeten opleveren.

Herverdeling naar obligatiemarkten

Vanwege het lage rendement zagen beleggers eerder blue chip-aandelen als alternatief voor obligaties. Het dividendrendement was aantrekkelijker dan couponbetalingen - als er al couponinkomsten waren. Door de aanzienlijke monetaire steun van de centrale banken werd de volatiliteit van risicovolle activa kunstmatig onderdrukt.

Na de scherpe herprijzing zijn de obligatierendementen nu aantrekkelijker dan de dividendrendementen op aandelen. Dus kunnen we een belangrijke herverdeling naar de obligatiemarkten verwachten.

Groeiend bewustzijn beleggers

Safra Sarasin is een vooraanstaand specialist in duurzaam beleggen. Helaas is de uitgifte van gelabelde obligaties, hetzij groen, sociaal of duurzaam, is nog steeds schaars binnen het high yield segment. Wij verwachten echter op korte termijn een toename van de emissies op basis van het groeiende bewustzijn en de toegenomen vraag van beleggers.

De groeiende vraag naar duurzame beleggingen of groene obligaties vormt een aantrekkelijke kans voor iedereen (emittenten, beleggers, vermogensbeheerders enz.). Maar we hebben veel gevallen van zogeheten greenwashing gezien en ik denk dat dit helaas het geval zal blijven. Een manier om greenwashing te vermijden is de emittent te beoordelen vanuit een ESG-perspectief, en alleen in de obligatie te beleggen als de emittent een goed ESG-profiel heeft.

Bij onze obligatiestrategieën beleggen we alleen in gelabelde obligaties (groene, sociale, duurzame en aan duurzaamheid gekoppelde) als de emittent volgens onze ESG-beleggingsaanpak belegbaar is.

Ad