M&G: Zijn de huidige rendementen de risico’s wel waard?

M&G: Zijn de huidige rendementen de risico’s wel waard?

Risk Management Outlook
Risico.jpg

Het heeft totaal geen zin om te trachten de volgende trend in de markt te voorspellen, of om te veel aandacht te schenken aan de inflatiecijfers of de komende rentestap van een centrale bank. Kortetermijndenken heeft geen nut en een belegger doet er goed aan om in ieder geval een beleggingshorizon van drie tot vijf jaar aan te houden. En al wemelt het van de onzekerheden, er zijn nog genoeg beleggingskansen te vinden en rendementen te behalen. Al zijn de risico’s iets groter, het is het waard ze te nemen, stelt Steven Andrew, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder M&G.

“De afgelopen jaren was de zoektocht naar beleggingskansen met een goede risico-rendementsverhouding best lastig omdat alle beleggingssegmenten als duur werden beschouwd. Dit jaar zagen we de koersen echter weer dalen op zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Hierdoor werden veel activa goedkoper en dus weer aanlokkelijker om te kopen, ook al nam de inflatie toe. Wij achten het onwaarschijnlijk dat de inflatie de komende 6 tot 12 maanden aanhoudend hoog blijft. Wij gaan mee in het idee dat de Amerikaanse economie zacht zal landen, ook al komen zulke ‘soft landings’ van oudsher maar zelden voor”, aldus Andrew. Dat laatste gezegd hebbende waarschuwt hij ervoor dat de markten een mogelijke harde landing nu nog wel onderschatten. “Op een gegeven moment wordt de markt wakker en zal het harde landingsscenario in de koersen worden ingeprijsd. Er moet altijd eerst in de afgrond worden gestaard voordat er weer een rally komt.”

De vraag is of de rendementen die momenteel behaald kunnen worden, de mogelijke risico’s die er mee gepaard gaan, echt waard zijn? Het gaat hier niet alleen om alle bekende risico’s, zoals inflatie, klimaatverandering en geopolitieke onrust maar ook om de nog onbekende exogene risico’s. Het antwoord van de expert van de Britse vermogensbeheerder: ja, dat is zo.

“Beleggers moeten zorgvuldig te werk gaan want dit ‘ja’ geldt niet voor alle aandelen en obligaties, maar slechts voor een deel daarvan. Zo gelden Japanse aandelen en sommige delen van de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten momenteel als goedkoop. De winsten van Amerikaanse banken volgen de stijgende rente en zijn bovendien veel beter gekapitaliseerd dan in 2008. Staatsobligaties van opkomende landen, die een tweecijferige nominale yield bieden, liggen vaak aan de basis van onze gediversifieerde portefeuilles. De obligatiemarkten wachten misschien wel te lijdzaam af.  Obligaties die gelinkt zijn aan inflatie kunnen door de aanhoudende hoge inflatie voor nieuwe vervelende verrassingen zorgen in deze markt”, waarschuwt Andrew.