PIMCO: ECB belooft meer renteverhogingen, maar taalgebruik verzacht

PIMCO: ECB belooft meer renteverhogingen, maar taalgebruik verzacht

Interest Rates ECB
ECB (2).jpg

De centrale bank verhoogde vorige week haar beleidsrente met nog eens 75 basispunten en merkte daarbij op dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het terugschroeven van de monetaire beleidsruimte en uitte haar bezorgdheid over de achterstand in groei en beleidstransmissie.

Nu de renteverhogingscyclus verschuift van normalisatie naar verstrakking en de inflatiedruk naar verwachting geleidelijk zal afnemen, denkt Konstantin Veit (portfolio manager bij Pimco) dat de ECB volgend jaar waarschijnlijk zal overschakelen op meer conventionele stappen van 25 basispunten. In december verwacht de Pimco-expert nog wel een verhoging van 50 basispunten.

Een door de markt ingeprijsde hoogste beleidsrente van 2,7% lijkt redelijk, aldus Veit. Zeker gezien de huidige informatie, de grote onzekerheid rond de inflatiedynamiek en in vergelijking met andere grote ontwikkelde markten zoals het VK of de VS.

Tegen het einde van het jaar zal de kwantitatieve verstrakking sterker tot uiting komen. “Dit vergt zorgvuldige kalibratie, want de ECB zal een situatie willen vermijden zoals onlangs in het Verenigd Koninkrijk, waar de Bank of England het obligatiebezit wilde verminderen om redenen van monetair beleid, maar in plaats daarvan obligaties verwierf om redenen van financiële stabiliteit”.

Hoe zit het met de rente?

ECB-president Christine Lagarde herhaalde tijdens de persconferentie dat er meer renteverhogingen komen en dat de ECB momenteel geen uitgesproken mening heeft over het eindpunt van het rentetraject.

Aan de "dovish" kant merkte de ECB op dat er nu "aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het intrekken van de monetaire beleidsaccommodatie" en uitte meer bezorgdheid over de groei en de vertraging van de beleidstransmissie dan bij eerdere monetaire beleidsvergaderingen.

De markt nam er nota van en prijste onmiddellijk een verwachte renteverhoging van 25 basispunten uit als gevolg van de iets zachtere taal - waardoor de verwachtingen voor de piek van de beleidsrente daalden van het niveau van ongeveer 2,95% vóór de vergadering.

Hoe zit het met de balans?

“Wij denken dat de ECB al tijdens de monetaire beleidsvergadering van december een besluit zal nemen over de herinvestering van de opbrengsten van haar programma (APP). Ze zei ook dat de ECB van plan is om tijdens haar komende decembervergadering principes voor balansverkorting bekend te maken”.

Verwacht wordt dat de aflossingen van overheidsdeelnemingen in de APP van september 2022 tot september 2023 gemiddeld ongeveer 22 miljard euro per maand zullen bedragen. “Wij verwachten een vorm van passieve afbouw van de APP vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar, wat een jaarlijkse vermindering van ongeveer €250 miljard aan overheidseffecten impliceert in geval van een harde stop op de herbeleggingen van de APP”.

De ECB benadrukte dat zij zich blijft richten op het normaliseren van de rente en minder op het afbouwen van de omvangrijke voorraad obligaties die is opgebouwd tijdens de zeven jaar kwantitatieve versoepeling sinds 2015.