PGIM Fixed Income: Reden voor optimisme dat rentepiek nabij is

PGIM Fixed Income: Reden voor optimisme dat rentepiek nabij is

Interest Rates
Inflatie (05) rente

‘Wij voorzien voortdurende onzekerheid te midden van tegenstrijdige positieve en negatieve ontwikkelingen - waarbij de negatieve waarschijnlijk nog steeds de overhand hebben’, zegt Robert Tipp, Chief Investment Strategist en Head of Global Bonds bij PGIM Fixed Income in bijgevoegde kwartaaloutlook.

‘De aanhoudend hoge inflatiecijfers en de sterke banengroei zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de centrale banken de rente agressief blijven verhogen en de vrees voor een harde landing aanwakkeren. Verder vooruitkijkend kan het inflatiebeeld echter verbeteren omdat zowel de vastgoed- als de energieprijzen over hun piek heen zijn.’

Ook lijken volgens hem de onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod uit het COVID-tijdperk zich te corrigeren, wat wijst op een lagere kerninflatie voor goederen.

Piek nabij

Tipp: ‘Als men rekening houdt met het uitgestelde effect van eerdere renteverhogingen en de verhogingen die in de komende maanden lijken te komen, is er reden voor optimisme dat de pieken in groei, inflatie en dus langetermijnrentes nabij zijn.

Maar een voorbehoud is op zijn plaats, stelt de Chief Investment Strategist. ‘Ten eerste, als de groei en inflatie hoger blijven dan verwacht, zouden de rentes nog een procentpunt kunnen stijgen - hoewel ons basisscenario uitgaat van een piek in de lange rentes dichter bij het huidige niveau. Ten tweede, door de lage werkloosheid wereldwijd en de verwachting dat een terugkeer naar de beoogde inflatie waarschijnlijk enige tijd zal duren, kunnen de rentes nog meerdere kwartalen op een hoog niveau blijven - een snelle ommekeer kan ditmaal uitblijven.’

Oog van de storm

Hoewel de balans van de verschillende factoren en hun trajecten erop wijzen dat de ‘orkaan die de obligatiemarkt teistert’ zal afzwakken, is het volgens Tipp helaas ‘te vroeg om er zeker van te zijn dat we ons niet in het oog van de storm bevinden’, met verdere rentestappen gevolgd door een recessie.

“Het brede scala aan mogelijke uitkomsten heeft de markten schichtig gehouden, zoals blijkt uit de hoge niveaus van de impliciete rentevolatiliteit en de aanhoudende rally in de favoriete veilige haven van de valutamarkten, de Amerikaanse dollar, een trend die lijkt aan te houden.”