AXA IM: Fed komt met forse rentestap in restrictief gebied

AXA IM: Fed komt met forse rentestap in restrictief gebied

Interest Rates Monetary policy Fed
Rente (04) inflatie

De Federal Reserve zal deze week de rente met 75 basispunten verhogen, waarmee de beleidskoers in restrictief gebied terechtkomt, zegt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group in zijn jongste Macrocast.

Het blijft gissen naar het piekmoment van de Amerikaanse inflatie. Terwijl de "exogene factoren" van de inflatie blijven afnemen - de Amerikaanse invoerprijzen exclusief olie stijgen nu minder dan de ‘kern’ consumentenprijzen - blijft de binnenlandse druk zich opbouwen.

De verzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt die zich in het late voorjaar aftekende, heeft plaatsgemaakt voor een indrukwekkende veerkracht. De daling van de lange termijn inflatieverwachtingen zou de Fed enige troost moeten bieden, wat erop wijst dat de centrale bank haar volledige geloofwaardigheid terug heeft. Aan de andere kant blijkt uit hun onderzoek dat de nog steeds hoge korte termijn verwachtingen belangrijker zijn voor de loon- en prijsdynamiek.

Dit alles pleit voor wederom een mega renteverhoging deze week. Sommigen vragen nu zelfs om 100 basispunten. Dat is wellicht een optie, maar zelfs bij een verhoging met 75 basispunten – het uitgangspunt van de Franse vermogensbeheerder - zal de beleidskoers restrictief worden. Dit vraagt om enige voorzichtigheid, waarschuwt Moëc.

Gecoördineerd monetair beleid

De opeenstapeling van enorme renteverhogingen wekt de indruk van een "race naar de top" onder centrale banken. Econoom Maurice Obstfeld heeft opgeroepen tot een meer internationaal gecoördineerd monetair beleid om het risico van buitensporig verkrappen te verminderen. Moëc is het daar in beginsel mee eens, maar in de praktijk zou een dergelijke coördinatie alleen efficiënt zijn als wisselkoersmanagement deel uitmaakte van het pakket.

Zelfs bij een gecoördineerde aanpak zou de omvang van de verkrapping waarschijnlijk afhangen van de positie van elke economie in de cyclus. Gezien de oververhitting in de VS zou er, in tegenstelling tot de eurozone, een aanzienlijk renteverschil tussen beide valuta's blijven bestaan. De daaruit voortvloeiende zwakte van de euro, die de geïmporteerde inflatie aanwakkert, zou de ECB nog steeds in de verleiding brengen om "te veel te verhogen", waardoor een internationaal afgesproken tempo van verkrapping in gevaar komt.  Moëc verwacht niet dat een dergelijk afspraak binnenkort van de grond komt.